Một số bộ phim Công giáo kinh điển (Bản rất đẹp) không thể thiếu trong tủ phim của bạn (PHẦN VI)

Vì phim chất lượng cao, nên Độc giả download về và dùng phần mền HJ-Split nối lại để xem.

SAINT MARIA GORETTI

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Dx91YnKHPKM&feature=related[/youtube]

DOWNLOAD

https://docs.google.com/folder/d/0B5AI15sgaByMb21OOUhuZThuT0E/edit

SAINT FAUSTINA

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5h7GttM8ZPg&feature=related[/youtube]

DOWNLOAD

https://docs.google.com/folder/d/0B5AI15sgaByMRlFMdG5fZmRvbGM/edit

THE NUN’ STORY

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6d10tbDWSKg[/youtube]

DOWNLOAD

https://docs.google.com/folder/d/0B5AI15sgaByMVHdvNk1jay00VG8/edit

THE SINGGING NUN

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mq4uI8oCQf0[/youtube]

DOWNLOAD

https://docs.google.com/folder/d/0B5AI15sgaByMSzNtbUZ0OU8yaVk/edit

BEYOND BORDERS

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uZmUhEcURs8[/youtube]

DOWNLOAD

https://docs.google.com/folder/d/0Bzg2ZYp8JSq8dzVUbmpoYjdxcjA/edit

Kiểm tra tương tự

Nghệ thuật và Đức tin: Tuần 2 Mùa Chay năm A

Xem video tiếng Anh tại: Trong Cuộc biến hình (Transfiguration), Raphael kể một câu chuyện …

Xin ơn sống mùa Chay

Mùa Phụng Vụ lại dẫn chúng ta đến một tâm tình khác, mùa có chút …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *