Múa cử điệu: “Cùng Chúa ta đi” – Nhóm Lửa yêu thương

lyt

[youtube]http://youtu.be/UNs2yy0uLFM[/youtube]

Sản phẩm truyền thông kỷ niệm năm thánh 400 năm Dòng Tên loan báo Tin mừng trên Đất Việt

Nhạc và lời: Hoàng Nam, S.J.

Cử điệu: Nhóm Lửa yêu thương – Đà Lạt

Kiểm tra tương tự

Vòng Hoa Mùa Vọng

“Cầu nguyện không phải là tự nghe mình nói, cầu nguyện là làm thinh và …

Mùa lá bay

Người lữ khách tần ngần trước cánh Rừng Thu, như đang cố gom vào tầm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *