Múa cử điệu: “Cùng Chúa ta đi” – Nhóm Lửa yêu thương

lyt

[youtube]http://youtu.be/UNs2yy0uLFM[/youtube]

Sản phẩm truyền thông kỷ niệm năm thánh 400 năm Dòng Tên loan báo Tin mừng trên Đất Việt

Nhạc và lời: Hoàng Nam, S.J.

Cử điệu: Nhóm Lửa yêu thương – Đà Lạt

Kiểm tra tương tự

Ngày cứu độ gần tới

Không đành tâm để con người phải suốt đời suốt kiếp sống trong tội lỗi …

Cảm nhận tình yêu Thiên Chúa

Là một linh mục tu sĩ, tôi không có người yêu. Ngày lễ tình nhân …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *