Ngắm xem cho tỏ tình yêu…

[Giê-su Tình Thánh Hiến]
lt_rg-1046_powerpoint_templates_title_slide

Yêu thương hiến trọn trái tim nồng

Vượt quá trời mây đẹp núi sông

Lễ tế trao dâng nguồn sức sống

Đồi cao thánh hiến những chờ trông

Đem ơn cứu độ ân tình Chúa

Máu thánh tràn tuôn lửa thắm hồng

Thắp sáng tin yêu đời nắng ấm

Tình Cha rực chiếu sáng trời đông

 
(Như Thế, S.J.)

Kiểm tra tương tự

Niềm tin vọng

  (A Week of Love)   Niềm tin ẩn đọng những mịt mờ, Như lời …

NHÂN TÌNH TRỜI

  Thêm một mùa chờ đợi tìm hy vọng, Hỏi thế nhân có điều gì …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *