Ngắm xem cho tỏ tình yêu… 2

ShineBright(Biết ơn)

 Ơn Người sự sống trao ban

Dưỡng nuôi che chở tuôn tràn sức thiêng

Ơn Người ban tặng cách riêng

Nắng hồng sưởi ấm, sáng nghiêng chiều về

Ơn Người mưa đã gọi về

Cho mầm xanh tốt mẹ quê vun trồng

Ơn Người dòng suối khúc sông

Đem nguồn sức sống cho đồng lúa reo

Ơn Người giếng nước trong veo

Bợn nhơ tắm gội qua đèo trần gian

Ơn Người tình mến chứa chan

Cho người gẫn gũi cho làn mây bay

Ơn Người mở những vòng tay

Yêu thương kết nối vui say quên mình

Ơn Người sự sống hy sinh

Cho đời đẹp mãi, cho tình nở hoa

Ơn Người khúc hát hoà ca

Tạ ơn Thiên Chúa Người Cha Nhân Hiền.

                                                                                (Như Thế S.J.)

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *