Người Chứng Thứ Nhất

NGƯỜI CHỨNG THỨ NHẤT

Tác giả Phạm Đình Khiêm

sainta75Sơ lược tiểu sử ông cố Phêrô Phạm Đình Khiêm

LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: Quê Xưa
CHƯƠNG II: TIN MỪNG ĐƯA ĐẾN PHÚ YÊN
CHƯƠNG III: TIẾNG GỌI LÊN ĐƯỜNG
CHƯƠNG IV: TỪ ĐÈO CẢ ĐẾN SÔNG GIANH
CHƯƠNG V: CHÚA NGUYỄN, SĨ PHU VÀ CÔNG GIÁO
CHƯƠNG VI: BÁO ĐỘNG TRONG PHỦ CHÚA
CHƯƠNG VII: ĐẤT BẰNG NỔI SÓNG
CHƯƠNG VIII: MỘT BẢN ÁN
CHƯƠNG IX: CUỘC VẬN ĐỘNG CỦA NGƯỜI BỒ ĐÀO NHA
CHƯƠNG X: Ý NGHĨA MỘT CÁI CHẾT
CHƯƠNG XI: LỬA CHÁY DINH CHIÊM
CHƯƠNG XII: KHẢI HOÀN TẠI ÁO MÔN
CHƯƠNG XIII: VINH QUY LA MÃ
CHƯƠNG XIV: THI ÂN Ở BA LÊ
CHƯƠNG XV: ÁN PHONG THÁNH
ĐOẠN KẾT: MỘT BỨC CHÂN DUNG

Kiểm tra tương tự

Quan niệm của thánh Augustinô về ý nghĩa thực sự của bình an

Cách đây một thời gian, khi phong trào bình an trong trường đại học đang …

Lời khẩn nguyện ẩn giấu trong lời kết của Kinh Kính Mừng

Mẹ Maria sẽ đồng hành cùng chúng ta nếu chúng ta mở ra với Mẹ, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *