Người Chứng Thứ Nhất

NGƯỜI CHỨNG THỨ NHẤT

Tác giả Phạm Đình Khiêm

sainta75Sơ lược tiểu sử ông cố Phêrô Phạm Đình Khiêm

LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: Quê Xưa
CHƯƠNG II: TIN MỪNG ĐƯA ĐẾN PHÚ YÊN
CHƯƠNG III: TIẾNG GỌI LÊN ĐƯỜNG
CHƯƠNG IV: TỪ ĐÈO CẢ ĐẾN SÔNG GIANH
CHƯƠNG V: CHÚA NGUYỄN, SĨ PHU VÀ CÔNG GIÁO
CHƯƠNG VI: BÁO ĐỘNG TRONG PHỦ CHÚA
CHƯƠNG VII: ĐẤT BẰNG NỔI SÓNG
CHƯƠNG VIII: MỘT BẢN ÁN
CHƯƠNG IX: CUỘC VẬN ĐỘNG CỦA NGƯỜI BỒ ĐÀO NHA
CHƯƠNG X: Ý NGHĨA MỘT CÁI CHẾT
CHƯƠNG XI: LỬA CHÁY DINH CHIÊM
CHƯƠNG XII: KHẢI HOÀN TẠI ÁO MÔN
CHƯƠNG XIII: VINH QUY LA MÃ
CHƯƠNG XIV: THI ÂN Ở BA LÊ
CHƯƠNG XV: ÁN PHONG THÁNH
ĐOẠN KẾT: MỘT BỨC CHÂN DUNG

Kiểm tra tương tự

Một tâm hồn kiêu ngạo nguyện cầu

  “Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa …

Ngồi nhìn lại quãng đời qua

Ngồi nhìn lại quãng đời qua, ngay từ thuở bé, tôi đã thấy rất nhiều …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *