Nguyện Mùa Vọng

“Ta sẽ cho mọc lên một mầm non,
một Đấng Công Chính”
(Gr 33, 15)

I.
Đau đáu bàn chân nhớ cánh đồng
Mùa hoang sương lạnh phủ chiều đông
Mạ non cớm nắng tàn queo quắt
Lúa mới mong mưa rụng chất chồng
Quốc quốc điêu linh hằng ngóng đợi
Gia gia tản lạc những chờ trông
Lạy Trời mưa xuống Người Công Chính
Ươm cõi nhân gian ngập nắng hồng

II.
Ngước mắt trông về đỉnh núi cao
Hỏi ơn cứu độ ở nơi nào?
Mây giăng khắp lối, mây vần vũ
Nắng lộng đầy trời, nắng gắt gao
Cõi thế vẫn rẫy đầy súng đạn
Đường trần còn ngập ngụa gươm đao
Lạy Trời hong ấm lòng nhân thế
Cho kiếp người thôi những nghẹn ngào

III.
Nứt nẻ đời con những mảng rời
Bao là ngong ngóng đợi mưa rơi
Hoang vu đồng vắng trông tin mới
Tàn tạ cỏ khô khát nước trời
Đời vắng rã rời chìm vực thẳm
Hồn hoang mê mải lạc trùng khơi
Lạy Trời tuôn đổ mưa ân thánh
Hợp nhất đời con một cuộc đời

IV.
Ngựa quen luẩn quẩn giữa trời quen
Chằng chịt dây dưa nẻo tội hèn
Ma mị đường xưa hằng vấn vít
Huyễn hư lối cũ cứ mon men
Lỉnh cà lỉnh kỉnh bao phù phiếm
Rậm rịt rậm rà những rối ren
Giả thử ơn Trời không đổ xuống
Mấy ai vượt thoát kiếp hư hèn?

V.
Nắng xế. Tàn Thu. Một góc trời
Gió lùa. Lá rụng. Bóng chiều rơi
Hoa tàn. Nhụy rữa. Đau nghiêng ngã
Cỏ cháy. Đồng khô. Khát rã rời
Sắc sắc theo sương tan lễnh loãng
Hương hương với gió rũ bời bời
Ai người tất tả đi gom lại
Rơi rụng tàn hoang những kiếp đời…

Roma – Mùa Vọng 2012
Cao Gia An, S.J. .

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *