Nhắc lại chuyện “các ông thầy Dòng Tên kinh doanh”

 

Kiểm tra tương tự

Phỏng vấn ChatGPT về chuyện đi tu

TuQuyetSJ: Người ta có nên đi tu hay không? ChatGPT: Tùy thuộc vào từng cá …

Đời con dâng Chúa

Thời còn là một em thiếu nhi, nhiều lần các sơ có hỏi con về …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *