Niềm vinh dự của con

Lạy Chúa,

Con thực sự vinh dự,

Vì có Chúa đối tượng duy nhất của lòng trí con.

Chúa đã xuống thế bởi con nhiều tội lỗi,

Một hành trình đồng lao cộng khổ không chút nhân nhượng,

Cùng khóc, cùng cười, cùng dấn thân trên mọi nẻo đường dương thế.

 

Người là Bậc Minh Sư mà mọi đời đáng phải vọng ngưỡng,

Đáng được tôn vinh và thờ kính muôn đời.

Cái chết đến, Người không lảng tránh,

Sứ mạng tình yêu – Chúa đến vì con.

Từ Thánh Giá, máu và nước tràn trào,

Thấm nhuần linh hồn đầy tội lỗi – một cuộc gột rửa,

Bước tiến sâu xa của kiếp người từ đen ra trắng,

Từ bùn lầy nên trong sạch tinh tươm,

Cái chết của Chúa đã đổi đời con nên tinh tuyền, nguyên vẹn.

 

Lạy Chúa,

Con vinh dự vì có Chúa đồng hành sát cạnh.

Con vinh dự vì mỗi giây phút chòng chành,

Có Chúa ở bên và nâng chân tiếp bước.

Con vinh dự vì Thánh Giá oai hùng,

Chúa đã hiến mình cứu con khỏi tội lỗi.

 

Lạy Chúa,

Con xin tôn thờ và chúc tụng tình yêu Chúa

Muôn đời, muôn muôn đời. Amen.

 

Little Stream

(Lễ Suy Tôn Thánh Giá 2022)

Kiểm tra tương tự

Đời tu qua đôi mắt người tu sĩ

Thật thú vị khi trong lòng Giáo hội có hàng trăm dòng tu khác nhau, …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *