Nơi Tình Yêu Bắt Đầu…

Noitinhyeubatdau_web                            .

                            Có người nói:
                            Tình yêu bắt đầu từ giấc mơ,
                            Trong âm thầm, lần đầu ta gặp gỡ,
                            Trong nỗi nhớ, dệt thêu những vần thơ.

                            Lại có người, bỗng nghĩ ngợi bâng quơ,
                            Cho tình yêu bắt đầu từ đợi chờ,
                            Mang khoảnh khắc, ta chờ tình yêu đến,
                            Như món quà, khởi hóa bởi ơn trên.

                            Còn cuộc sống, với từng ngày trải nghiệm,
                            Ta thấy rằng, biến cố khởi tình yêu,
                            Như nắng chiều, gặp nhau mang niềm nhớ,
                            Để bâng quơ mang về những giấc mơ.

                            Trải qua ngàn… ngàn muôn con đường mở,
                            Muôn tình cờ, cùng muôn vàn gặp gỡ,
                            Có mấy khi gợi khơi được niềm nhớ,
                            Để ươm mầm câu chuyện một chữ “yêu”.

                            Ta chẳng hiểu, chẳng thể biết khuynh chiều,
                            Khi tình yêu đang âm thầm chợt đến,
                            Đặng một thời, tình yêu đã có tên,
                            Ta mới ngược, tìm nguồn khơi khởi phát.

                            Ta thêu dệt nơi đó bằng khúc hát,
                            Ẩn mờ ảo, hoặc huyền nhiệm cao sâu,
                            Đến tận cùng, ta chẳng biết khởi đầu,
                            Như duyên phận, cuộc đời ta gắn kết.

                            Chuyện tình yêu nào có nơi khởi, kết,
                            Chỉ có thời gặp gỡ, gọi tên nhau,
                            Muôn muôn thuở, tình yêu mãi còn đó,
                            Cõi nhân gian chỉ là chốn se duyên.

                                                          —Tâm Gia

Kiểm tra tương tự

Ý nghĩa thật sự của đức khiết tịnh

Truyền thống. Thuần khiết. Giới hạn. Đó là những từ mà văn hóa đại chúng …

Các thánh đối diện với sự buồn chán như thế nào?

“Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *