Tại sao là Công giáo? Khoa học và Sự hiện hữu của Thiên Chúa

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vũ trụ đã có một khởi đầu. Đây là một khám phá lớn trong khoa học, vũ trụ có một khởi đầu. Thực ra các nhà khoa học, hay các nhà vật lý học đã nói với chúng ta rằng vũ trụ đã hình thành 13.7 tỷ năm trước. Nếu có tiến sĩ Carl Sagan ở đây, như chúng ta đã biết,tiến sĩ Carl Sagan đã từng cho rằng vật chất vĩnh cửu hay một vũ trụ vĩnh cửu vốn giãn ra và thu lại, rồi lại giãn ra và thu lại đoán xem, lý thuyết nào của ông đã bị đập tan với những khám phá khoa học này?

Không. Vũ trụ không giãn ra và thu lại. Nó có một khởi đầu từ 13,7 tỷ năm về trước. Giờ đây, khi biết được tri thức khoa học này, bạn biết điều cốt yếu đang diễn ra là, giờ đây khoa học đang đưa chúng ta đến sự hiện hữu của Thiên Chúa,và đây là lý do. Nếu chúng ta biết rằngvũ trụ, năng lượng vật chất, có một khởi đầu. Hãy nghĩ về điều này, các nhà vật lý học sẽ đồng thuận với chúng ta ở điểm này. Đơn cử với năng lượng. Năng lượng có một điểm khởi đầu.

Nếu như thuyết tương đối của Einstein nói cho chúng ta rằng năng lượng chỉ là một hình thái khác của vật chất. Vật chất là hình thái khác của năng lượng. Chúng có liên quan với nhau. Đúng vậy, thuyết tương đối, bạn biết gì thêm về tương đối? E = MC2

Năng lượng liên quan đến vật chất, vật chất liên quan đến vận tốc. Vận tốc lại liên quan đến thời gian và không gian. Hãy xem, nếu có thời gian, nếu bạn, và nếu chúng ta quay trở lại 13,7 tỷ năm trước, thử đoán xem, lúc không có năng lượng, cũng không có vật chất.

Nếu không có năng lượng và không có vật chất thì sẽ không có thời gian. Tại sao?  Thời gian là phương thức đo lường chuyển động của vật chất.

Thật vậy, không có vận tốc vì không có chuyển động xung quanh và không có không gian vì không gian là nơi chúng ta có vật chất ở những vị trí tương đối so với nhau.

Vì thế, khoa học đã chỉ ra thực tế rằng 13.7 tỷ năm trước không có năng lượng, không có vật chất, không có thời gian và không gian. Điều đó nói cho bạn biết rằng có ai đó đã bắt đầu điều này.

Đúng thật. Và cho dù ai đã làm việc đó đi nữa, người đó không phải là vật chất.  Người đó không ở trong thời gian và không gian. Bạn biết điều tiếp theo ở đây là một chút một chút kỳ diệu cho bạn, người đó phải vô hạn trong quyền năng, bạn biết tại sao không? Bởi vì điều đó đòi hỏi sự vô hạn. Thật ra, chúng ta đã không nói rằng cần phải có quyền năng vô hạn để tạo ra thứ gì đó từ hư vô.

Đúng thật. Đây là điều khoa học chỉ ra với chúng ta mạnh mẽ chỉ ra theo hướng này và đoán xem cái gì. Đó là Thiên Chúa.

Chuyển ngữ: Anh Trâm
Hiệu đính: Minh Vương
Phụ đề: Thiên Kính, SJ.

Kiểm tra tương tự

Tin mừng, phúc âm hay tin lành?

Chúng ta đồng ý với nhau rằng Kinh Thánh là quốn sách chứa đựng 73 …

Làm thế nào để giúp con cái chúng ta tìm thấy ơn gọi của chúng

Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi là cơ hội tuyệt vời để các …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *