Inauguration of Fr Nghia16

Kiểm tra tương tự

Các bệnh nhân nhí: Chúng con hiểu Đức Thánh Cha lắm

  Ngày 12 tháng Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã viết thư cho các …

Manna: Hãy theo Thầy (Thứ sáu Tuần 7 Phục sinh)

  Lời Chúa: Ga 21, 15-19 15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su …