Thánh Lễ Tiệc Ly tại Gx Tạo Tác

GX Tạo Tác: Lúc 18 giờ ngày 28 tháng 03,  Cha xứ Giuse và Cha Dũng đồng tế đã long trọng cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly, tưởng nhớ việc Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể và chức linh mục thừa tác, trước khi bước vào cuộc Khổ Nạn.

Chú Sơn đọc bài đọc 1
Cô Ngọc đọc bài đọc 2
Cha Phêrô đọc Tin Mừng
Cha xứ Giuse chia sẻ sau Tin Mừng

Thực hịên lời dạy của Chúa Giêsu “nguời ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ thầy”- Cha xứ Giuse cử hành nghi thức rửa chân cho 12 tông đồ – là đại diện của 5 khu giáo trong giáo xứ.

Nghi thức rửa chân
Phụng vụ Thánh Thể

Giờ chầu Thánh Thể ngay sau thánh lễ mời gọi cộng đòan suy niệm về “Thánh Thể – dấu chỉ của hiệp thông và huynh đệ”. Sau giờ chầu chung của tòan giáo xứ là giờ chầu của khu giáo Phanxicô và Phêrô, Khu Mân Côi và Khu Phaolô, Khu Inhaxiô và tu sĩ. Các giờ chầu kết thúc vào lúc 10 giờ tối.

Chầu Thánh Thể

Xin mời xem video về Thánh Lễ Tiệc Ly tại Gx Tạo Tác

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

BTT Gx Tạo Tác
Tuần Thánh 2013

Kiểm tra tương tự

Tạo Tác Mến Yêu số 72 – Sa Mạc Và Miền Đất Hứa

TTMY 72

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *