Thánh Lễ trao tác vụ Đọc sách và Giúp lễ tại Học viện Dòng Tên

Thủ Đức – Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2012, nhân dịp lễ thánh Đaminh Collins SJ và các bạn tử đạo Ireland, cha Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ giám tỉnh Dòng Tên Việt Nam, đã chủ sự Thánh lễ và các nghi thức trao thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ cho 8 thầy học viên thần học năm I. Cùng đồng tế với cha giám tỉnh, có cha Thụ ủy huấn luyện, cha đặc trách gia đình Inhã,  cha Viện trưởng Học viện, cha Giám học, quý cha linh hướng Học viện và các thầy học viên.

8 thầy lãnh tác vụ hôm nay đã hoàn tất chương trình triết học 3 năm và 2 năm thực tập tông đồ và đang theo học thần học năm I tại Học viện thánh Giuse.

Trong phần huấn dụ, cha Giám tỉnh đã dùng gương của thánh Phaolô để mời gọi cộng đoàn phụng vụ, cách riêng là các thầy học viên, hãy trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, nên một với Ngài để có thể thốt lên như thánh Phaolô: “anh em hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Đức Kitô” hay “tôi sống nhưng không phải tôi sống mà chính Chúa Kitô sống trong tôi.” Cha Giám tỉnh cũng nhắc lại kinh nghiệm linh thao của các Giêsu hữu là chiêm ngắm Chúa Giêsu để nên giống Chúa Giêsu. Ngài cũng không quên nhấn mạnh rằng “chúng là là Giêsu hữu, là Dòng Chúa Giêsu, vì thế, chúng ta luôn luôn gắn bó với Chúa Giêsu và chọn Chúa Giêsu là mẫu mực của chúng ta.” Vì lẽ đó, ngài mời gọi mỗi anh em Giêsu hữu can đảm vác thập giá theo chân Chúa Giêsu để được chung hưởng bình an và hạnh phúc đích thực với Ngài; đồng thời, sẵn sàng trở nên những người tông đồ để chia sẻ bình an và hạnh phúc cho tha nhân. Sau cùng, Ngài mời gọi cộng đoàn noi gương Chân phước Đaminh Colins, SJ, một vị tu huynh Dòng Tên chỉ mới sống trong Dòng 4 năm, nhưng đã trở nên gương mẫu của dòng nhiệt thành và dấn thân phụng sự Chúa.

Sau bài giảng là nghi thức trao tác vụ đọc sách và giúp lễ. Trong nghi thức này, cha Viện trưởng giới thiệu các ứng viên lên cha Giám tỉnh. Sau lời nguyện của vị chủ sự, các thầy lần lượt được cha Giám tỉnh trao sách Kinh Thánh và bình đựng Mình Thánh Chúa.

Tưởng cũng nên nhắc lại, trước Công Đồng Vaticanô II, Giáo Hội truyền các chức nhỏ (minor orders) sau khi một chủng sinh đã được cắt tóc (tonsure). Bốn chức nhỏ gồm chức mở cửa nhà thờ (Porter), trừ quỉ (exorcist), đọc sách (lector) và gíúp lễ (acolyte). Hai chức đọc sách và giúp lễ được coi là chức phụ phó tế (subdiaconate). Các ứng viên muốn tiến lên nhận lãnh chức Phó tế và Linh mục đều buộc phải lãnh các chức nhỏ trên đây trước.

Tuy nhiên, sau Công Đồng Vatican II và vào ngày 15  tháng 8 năm 1972, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã ban Tông Thư bãi bỏ việc cắt tóc (tonsure) và các chức nhỏ trên đây. Riêng hai chức đọc sách và giúp lễ  được biến đổi thành tác vụ (ministerium=ministère=ministry) và có thể được trao cho cả tín hữu giáo dân để phụ giúp trong phụng vụ thánh.

Những người lãnh tác vụ đọc sách sẽ phục vụ cộng đoàn trong nhiệm vụ đọc Lời Chúa và hướng dẫn cộng đoàn cầu nguyện. Thừa tác viên đọc sách có nhiệm vụ chính là đọc Lời Chúa, trừ bài Tin Mừng trong Thánh Lễ; đồng thời, hướng dẫn cộng đoàn cầu nguyện khi không có mặt thừa tác viên có chức thánh. Khi cử hành Thánh Lễ, nếu không có phó tế, thừa tác viên đọc sách còn xướng các ý nguyện trong lời nguyện chung hoặc đọc thánh vịnh đáp ca khi không có ca viên. Ngoài ra, theo quy chế sách lễ Rôma 2002, thầy đọc sách cũng được phép mang sách Tin Mừng khi đi ruớc đầu lễ nếu thầy phó tế vắng mắt. Khi đến cung thánh, thầy đặt sách Tin Mừng lên bàn thờ, không hôn bàn thờ và trở về chỗ của mình.

Giáo hội thiết lập tác vụ giúp lễ để những người nhận tác vụ này phục vụ bàn thờ, giúp linh mục và phó tế cử hành phụng vụ. Công việc chính yếu của thừa tác viên giúp lễ là giúp lễ; chuẩn bị lễ vật trên bàn thờ và là thừa tác viên ngoại lệ trao Mình Thánh Chúa cho giáo dân. Ngoài ra, Giáo hội cũng dành một số công việc trong cử hành phụng vụ cho thừa tác viên giúp lễ như: chủ tọa buổi cử hành phụng vụ Lời Chúa khi vắng mặt các thừa tác viên có chức thánh và cho giáo dân rước lễ; thăm viếng và trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân; đặt Mình Thánh Chúa để cho giáo dân thờ lạy cách công khai, rồi cất nhưng không được ban phép lành với Mình Thánh Chúa; mang Thánh giá khi rước; nếu không có phó tế, sẽ giúp chủ tế tiếp nhận lễ vật; dọn chén và bình thánh, đưa nước và rượu, bình hương cho chủ tế; giúp chủ tế trao Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn; tráng chén và cất các bình thánh khi phó tế vắng mặt

Cũng trong Thánh lễ này, tất cả các học viên đã lặp lại lời khấn lần đầu sau ba ngày tĩnh tâm (Triduum) nhân dịp kết thúc học kỳ I. Trong Dòng Tên, mặc dù tu sĩ khấn lần đầu là khấn trọn đời, nhưng trong Hiến Chương, thánh I-nhã vẫn muốn các học viên lặp lại lời khấn lần đầu mỗi năm hai lần. Đối với thánh I-nhã, việc lặp lại lời khấn nhằm mục đích “để thêm lòng sốt mến, để nhắc nhớ lại cam kết đã có, và để thêm vững chắc trong ơn gọi.” (Hiến Chương Dòng Tên [346] 5.)

Tin và ảnh: Chỉnh Trần, SJ

HÌNH ẢNH

———— A. M. D. G. ———–

————————

Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi Dòng Tên, xin liên lạc trực tiếp với cha Đaminh Phạm Minh Thắng, SJ, giám đốc Nhà Ứng sinh để được hướng dẫn.

Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

600 xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2
Tp. Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 083 744 4766

Người Phụ Trách Ơn Gọi:

Linh mục Đaminh Phạm Minh Thắng, S.J

E-Mail: [email protected]  hoặc [email protected]

Di động:  0977474395

————

Để biết thông tin liên quan đến ơn gọi Dòng Tên xin vui lòng truy cập mục “Ơn gọi Dòng Tên” tại website Dòng Tên Việt Nam

http://dongten.net/noidung/category/ongoidongten

Mọi thắc mắc về ơn gọi Dòng Tên xin vui lòng gửi về chuyên mục “Ơn gọi Dòng Tên” qua thư điện tử [email protected]

Kiểm tra tương tự

Điều gì sẽ xảy ra tiếp sau Khóa họp I của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành?

Khóa họp thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành đã bế …

Chuẩn bị hành trình về Nhà Cha

“Ý của Cha tôi là tất cả những ai tin vào người Con, thì được …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *