Thứ Năm Tuần Thánh

Thứ Năm Tuần Thánh là dịp tưởng nhớ bữa tiệc ly của Đức Giêsu, khi Ngài thiết lập bí tích Thánh Thể trước khi Ngài bị bắt và bị đóng đinh. Đây cũng là thời gian Ngài thiết lập bí tích Truyền Chức Thánh. Ngày thánh này rơi vào ngày thứ năm trước Phục sinh và là một phần của Tuần Thánh. Chúa Giêsu dùng bữa tối như một bữa tiệc vượt qua. Đức Kitô sẽ hoàn tất sứ mạng của Ngài như một Con chiên trong Bữu Vượt Qua vốn chết thay cho cả nhân loại để cứu con người bằng hiến tế sau cùng của Ngài.

Bữa Tiệc Ly là một bữa ăn sau cùng của Đức Giêsu với các môn đệ tại Giêrusalem. Trong bữa ăn, Ngài tiên báo kẻ sẽ phản bội Ngài.

Tâm điểm của cuộc tưởng niệm thứ Năm Tuần Thánh là nghi thức tưởng nhớ Bữa Tiệc Ly trong Thánh Lễ. Sự kiện này được cử hành trong mỗi thánh lễ như một phần của phụng vụ Thánh Thể, những nghi thức ấy đặc biệt được nhắc lại trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh.

Ngài cũng thiết lập chức linh mục đặc biệt cho các môn đệ của mình, chức này phân biệt với “chức tư tế của các tín hữu.” Đức Kitô rửa chân cho các môn đệ vốn là những linh mục đầu tiên. Thiết lập chức linh mục này được tái diễn trong thánh lễ với việc linh mục rửa chân cho vài giáo dân.

Suốt Bữa Vượt Qua, Chúa Giêsu bẻ bánh trao cho các Môn Đệ và nói: “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em.” Tức thì Ngài nâng chén rượu và nói “Đây là máu thầy…” Những ai tin rằng khi ăn và uống mình máu Chúa Kitô, họ sẽ được sự sống đời đời.

Suốt thánh lễ, người công giáo xác tín rằng việc bánh không men và rượu nho được hóa nên mình và máu Chúa Giêsu Kitô ngang qua tiến trình hóa thể (transubstantiation). Hiện vẫn có những phép lạ Thánh Thể nổi tiếng minh chứng cho sự việc này, chẳng hạn như Thánh Thể chảy máu (khi rước lễ).

Bữa Tiệc Ly được cử hành hằng ngày trong Giáo Hội Công Giáo như một phần của mọi thánh lễ bởi nhờ sự thánh hiến của Đức Kitô mà chúng ta được cứu độ.

Vào đêm Thứ Năm Tuần Thánh, các tín hữu ở lại chầu Thánh Thể trong sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể giống như các môn đệ khi xưa ở lại với Ngài trong Vườn Cây Dầu.

Sau Bữa Tiệc Ly, các môn đệ đi với Đức Giêsu lên núi Cây Dầu và ở đó Ngài vị Giuđa phản bội.

Bữa Tiệc Ly là một đề tài nghệ thuật trong nhiều thế kỷ mà kiệt tác trong chủ đề này vẫn là bức tranh Bữa Tiệc Ly của Leonardo Da Vinci.

Mọi lúc mọi nơi trên thế giới đều có thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa. Thánh lễ được cử hành liên lỉ ít là vài trăm năm qua. Gần hai ngàn năm qua, mỗi ngày qua đi đều có thánh lễ. Vì vậy bất cứ ai cử hành thánh lễ, họ cũng dự phần vào truyền thống vốn trải dài 2000 năm nay.

“Vậy trong suốt Mùa Chay, anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật.” (Ep 5, 1-9)

“Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian.” (Gl 6, 14)

Phạm Đình Ngọc SJ

Lược dịch: http://www.catholic.org/lent/thurs.php

Kiểm tra tương tự

Tại sao nam và nữ lại khó giao tiếp với nhau?

Hẳn là một sai lầm lớn nếu cho rằng nam và nữ suy nghĩ giống …

Sức nặng của từ “ghét”

Trong thế giới mạng xã hội ngày nay, ngôn từ mạnh thường được dùng để …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *