“Tiếc Nuối”…

Tiecnuoi_web.

.

                             Sao phận người có quá nhiều tiếc nuối,
                             Tiếc nuối đời, rồi tiếc nuối thời gian,
                             Một chút ngông, tiếc nuối cả ngang tàn,
                             Lòng giận dữ, tiếc nuối lời tha thứ.

                             Nhưng tiếc nuối mang gì cho thực tại,
                             Ý nghĩa gì khi dòng đời vẫn trôi?
                             Vậy phải chăng, chẳng điều chi thay đổi,
                             Chỉ vu vơ trên dòng chảy vô tình?

                             Như ngọn sóng cần những lần xô lấp,
                             Nối tiếp hoài tìm bến đỗ hoà tan,
                             Nếu ngọn sóng trở ngược tìm nếp gấp,
                             Sẽ là gì? chỉ là nước mênh man.

                             Có lẽ đời cũng chẳng khác chi sóng,
                             Với hiện hữu, với sự sống dần trôi,
                             Nhưng hiện hữu chỉ như dòng nước đọng,
                             Còn sự sống mới khơi trào ngọn sóng?

                             Vậy tiếc nuối chẳng mang gì ý nghĩa,
                             Chỉ hoang phí sự hiện hữu mà thôi.
                             Nhưng phận người vẫn mãi hoài tiếc nuối,
                             Vậy có gì, có gì ẩn dấu chăng?

                             Dường như là, ẩn dấu sự cân bằng,
                             Nối tương lai, xoay tròn vào hiện tại,
                             Nối quá khứ, cho những điều gặt hái,
                             Tránh vết hằn, gãy đổ, khoảng thời gian.

                             Nếu tiếc nuối chỉ mãi hoài tiếc nuối,
                             Sẽ dìm đời chìm vào vũng ái oan.
                             Còn tiếc nuối vượt trên điều bi thán,
                             Sẽ dẫn đời về bến đỗ bình an.

                                                 — Tâm Gia

Kiểm tra tương tự

Khi Ta Xa…

.                            Ai cũng có kinh nghiệm: một lần xa,                            …

Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Phanxicô Xaviê (1): Tiếng Gọi Tình Yêu

Đọc giả Truyền Thông Dòng Tên quí mến, Thánh Phanxicô Xaviê, một linh mục Dòng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *