Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-12-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/12/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Ngày cầu nguyện cho ý chỉ của ĐTC
Các dấu chỉ
Con tạ ơn một ngày mới đến“Khi thấy những điềuđó xảy ra, thì anh em hãy biết Triều Đại ThiênChúa đã đến gần.” (Lc 21,31) Con người nào, nơichốn nào hay sự kiện nào dấu chỉ của Nước Trời giữađời con? Con tạ ơn tự hỏi mình, làm sao để con nênchứng cho niềm hoan lạc đã giúp con cảm nếm trướchạnh phúc được chào đón khích lệNước Trời. Con xin dâng ngày sống cho ý cầu nguyện của ĐTC trongtháng này, để người khuyết tật luôn được mọi ngườichung quanh rộng tay nâng đỡLạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Monthly Day of Prayer for Prayer Intention
Signs
Give thanks for the day that is just beginning. “When you see these things happening, know that the Kingdom of God is at hand” (Lk 21:31). What people, places, or events are signs of the Kingdom in your life? Give thanks and ask yourself how you can give witness to this joy that reveals to us a little of the welcoming and encouraging embrace that dwells in the Kingdom. Make your offering for the prayer intention of Pope Francis for this month, that people with disabilities may never lack the embrace of those around them. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Thách thức mới 
Con tạm dừng một chút nghỉ ngơi trong Chúa. Vàongày đầu tiên của Tháng Mười Hai, con đón nhận ý chỉcầu nguyện của ĐTC: Chúng ta hãy cầu nguyện chonhững người khuyết tật được hội quan tâm cách đặcbiệt, được các tổ chức giáo dục cung cấp nhữngchương trình hòa nhập nhằm tăng cường sự tham giatích cực của họ. ĐTC Phanxicô nhắc nhở rằng trongHội Thánh (cũng như trong tương quan với anh chịem khuyết tật), không chúng tôi‘ hay ‘họ‘, nhưngchỉ chúng ta’ với Chúa Giêsu Kitôtrung tâm, nơi mỗi người đều những tài năng giới hạn củariêng mình.” Con gìn giữ điều này trong lòng suốt thờigian còn lại trong ngày.

WITH JESUS DURING THE DAY

New challenge
Pause for a moment and rest with the Lord. On this first day of December, we are given the Pope’s prayer intention for this month: let us pray that people with disabilities be at the center of society’s attention, and that institutions promote inclusion, and programs that value their active participation. Pope Francis reminds us that “in the Church (also in relation to disability), there is not an us and a them, but a single us with Jesus Christ at the center, where each carries his or her own gifts and limits.” Carry this in your heart for the rest of your day

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Viên ngọc quý 
Con dành một khoảnh khắc để nhìn lại ngày sống tạơn Chúa, tác giả của mọi điều thiện hảo con con . Con nhận ra mình thật quý giá trong mắtChúa? Con nhìn anh chị em như viên ngọc quý vớinhiều giá trị tốt đẹp? Con dốc sức tìm kiếm viênngọc quý chính con hay anh chị em con đều trong mình? Nếu không, xin Chúa thứ tha cho con. Con sẽ bắt đầu ngày mai với một thái độ mớiKính MừngMaria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

The pearl
Take a moment to review your day and thank God the author of all the good that you are and have. Do you recognize yourself as valuable in the eyes of the Lord? Do you look at yourself as He sees you? Do you see your neighbor as a Pearl of great value? Do you make the effort to find this pearl that you and others have inside? If not, ask for forgiveness and start tomorrow with a new disposition. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …