Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-11-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/11/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Các tín hữu đã qua đời

“Lạy Cha, này con đây trong ngày mới này” và con sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu Cha sai đến hôm nay. “Đang lúc những người phụ nữ còn sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai thiên thần nói với họ: ‘Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi.'” (Lc 24,5-6) ĐTC mời gọi con suy niệm: Liệu con có đang sống với điều con tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: “Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau”? Vậy con đang trông đợi với tâm thế nào? Con có đang nhắm đến điều cốt yếu, hay bị phân tâm trước những thứ hào nhoáng? Đã bao nhiêu lần con cúi gầm xuống đất với nỗi sợ hãi bởi những thứ đã trôi qua? Ngày hôm nay, con đặc biệt chú ý đến những dấu chỉ cho thấy: Thiên Chúa Hằng Sống đang hoạt động với con! Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Faithful departed

“Here I am on this new day” and I make myself available, to go wherever you wish to send me today. When the women, filled with fear, looked to the ground, they said to him, “Why do you seek the living among the dead? He is not here; he is risen” (Lk 24:5-6). The Pope invites us to meditate: “Do I live what I say in the Creed: ‘I await the resurrection of the dead and the life of the world to come’? And how is my waiting going? Am I able to go to the essential or am I distracted by so many superfluous things? How many times I look at the ground full of fear for so many passing things. Today I will pay attention to the things of my day that speak to me of a Living God who works for me! Our Father

  + 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Cầu nguyện cùng nhau dẫn đến sự hiệp nhất

Với buổi chiều đang đến, con hiệp lòng cùng những điều ĐTC đang ấp ủ: “Hiệp nhất là một nguyên tắc có thđạt được nhờ việc cầu nguyện, bởi vì cầu nguyện là cho phép Chúa Thánh Thần can thiệp, là mở ra một niềm hy vọng, là thu hẹp khoảng cách và giữ gìn chúng ta hiệp nhất giữa những khó khăn.” Con lặp lại ý cầu nguyện mà ĐTC đã đề nghị trong tháng Giêng năm 2017, cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu. “Xin cho mọi Kitô hữu được trung thành với giáo huấn của Chúa, biết sống đời cầu nguyện và bác ái huynh đđể tái lập sự hiệp thông trọn vẹn trong Hội Thánh, bằng cách cộng tác đđáp trả lại các thách đố của nhân loại hôm nay.” 

WITH JESUS DURING THE DAY

Praying together helps unity

As the evening begins, bring to your interior what the Pope carries in his heart. “Unity is a principle that is activated by prayer, as prayer allows the Holy Spirit to intervene, to open to hope, to shorten distances and to keep us united in difficulties.” He renews the prayer for Christian unity that the Pope asked of us in January 2017. “For all Christians so that faithful to the Lord’s teachings, they may contribute with prayer and fraternal charity to re-establish full ecclesial communion, collaborating to respond to the current challenges of humanity.”

  + 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Cùng nhau bước về nguồn sáng

Lúc này đây Cha mời gọi con đến gặp gỡ Cha. Con tạ ơn Cha vì con được sống với anh chị em và cảm nghiệm bao niềm vui, nỗi buồn. Xin Cha thứ tha vì những lần con làm tổn thương người khác. Ngày mai, xin Cha cho con được hiểu anh chị em mình hơn. Con cũng cầu nguyện cho ĐGH Phanxicô trong sứ vụ của ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Walking towards the light

The Lord invites you to meet Him. Be thankful for the life of your neighbor, for the sadness and joys you have experienced. Ask forgiveness for the times you have offended others. Allow me, Lord, to continue to understand others around me tomorrow. Pray for Pope Francis in his mission for the Church. Hail Mary

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-11-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29/11/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tin tưởng vào …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-11-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/11/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Vẻ bề ngoài …