Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-03-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/03/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Những người thờ phượng
Với con tim biết ơn phó thác, con dâng Chúa nhật III Mùa Chay hôm nay cho Cha. Các môn đệ của ĐứcGiêsu nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: nhiệttâm lo việc nhà Chúa, tôi đây sẽ phải thiệt thân.” (Ga 2,17) Những người thờ phượng Thiên Chúa đíchthực không phải kẻ khư khư bảo vệ đền thờ vật chất, nắm giữ quyền lực hay thông tuệ giáo điều, nhưng người biết thờ phượng Thiên Chúatrong Thần Khí sự thật“. Con sẽ thực thi, chia sẻ lan truyền Tin Mừng này. Con cầu nguyện cho những ai bị hiểu lầm, thậm chí bị bách hại phải hiến mạng sống Tin MừngLạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Worshippers
With a grateful and confident heart, offer your day to the Lord on this 3rd Sunday of Lent. “The disciples remembered what is written: the zeal for your house consumes me.” True worshippers of God are not the custodians of the material temple, holders of power, or possessors of religious knowledge, but those who worship God “in spirit and truth” (Jn 2:17).
Live, share, and spread this good news. Pray for those who are misunderstood and even persecuted for proclaiming this message, for giving their lives for the Gospel.
Offering prayer. Good Father, I know that you are with me…. 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Chứng nhân
Con dừng lại một chút để gặp gỡ Chúa. Qua ChúaGiêsu Kitô, Thiên Chúa loài người gặp nhau. Xin cho toàn bộ sự hiện diện của con nên dấu chỉ cho tìnhyêu của Ngài giữa anh chị em con. Hãy xây cho ThiênChúa một ngôi đền trong chính cuộc sống chúng ta. Bằng cách làm chứng nhân cho Chúa Kitô hằngsống, nhiều người sẽ tìm đến với Chúa Giêsu qua chúng ta qua chứng từ của chúng ta.” (ĐGH PhanxicôCon đã tác động thế nào đến anh chị emcon? Liệu cách sống của con khuyến khích ngườikhác đến gặp gỡ Cha? Con cầu nguyện cho ý chỉ củaĐGH trong tháng này.

WITH JESUS DURING THE DAY

Witness
Pause this afternoon to encounter the Lord. Through Jesus Christ, God and humanity meet, let us make our whole existence a sign of his love for our brothers and sisters. “Let us build for God a temple in our lives (…) If we are witnesses of this living Christ, many people will find Jesus in us, in our witness” (Pope Francis). 
What impact do you have on others? Does your lifestyle promote the encounter of other people with Jesus? 
Pray the monthly prayer for the Pope’s prayer intention.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Lúc chiều  
Con tĩnh lặng con tim ngẫm suy về ngày sống. Con tìm lại sự hiện diện của Chúa trong ngày sống: trongnhững khoảnh khắc, qua các trải nghiệm, cử chỉ hay lờinói nào con đã gặp Chúa một cách ràng nhất? Chúađã thôi thúc điều nơi con qua những cảm xúc chuyển động nội tâm? Con nhìn lại con tim mình xinơn tha thứ nhiều lần con đã không để mình trở nênnơi ngụ của Chúa không nơi để Chúa Kitôgặp gỡ anh chị em. Con dâng mọi điều con trải qua hômnay cho Chúa chuẩn bị bước vào ngày mai. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As evening falls
Calm your heart and reflect on your day. Recognize the presence of God in your day: in what moments, experiences, gestures or words did you encounter Him with greater clarity? What feelings and interior movements did he provoked in you? 
Look at your heart and ask forgiveness for the times that you did not allow yourself to be “God’s dwelling place” or a place where Christ encounters others. 
Offer everything you have experienced today to the Lord and prepare yourself for tomorrow. Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …