Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-01-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Tiến xa hơn 
Thông qua Tin Mừng, con nhận được một sứ mệnh. Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô các tôngđồNgười bảo các ông: ‘Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng chung quanh, để Thầy còn rao giảngđó nữa, Thầy ra đi cốt để làm việc đó.'” (Mc 1,38). Chính Chúa Giêsu đã “ra khỏithiên đàng Ba Ngôi để nhập thể trong hình hài con người bằng xươngbằng thịt, Người đi từ làng này sang làng khác. Đâu một thực tại mới Chúa Giêsu dẫn con đến trong buổisáng hôm nay? Lạy Chúa, xin cho con biết tin tưởngvào kế hoạch của Ngài dành cho con. Con xin dângcông việc, niềm vui đau khổ của con lên Chúa Cha. nhờ Thánh Thần, con nhận biết thi hành theothánh ý NgàiLạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Farther away
Through the Gospel, we receive a mission. Jesus said to Peter and his companions:” Let us go somewhere else—to the nearby villages—so I can preach there also. That is why I have come.” (Mk 1:38). Jesus himself “came out” of the Trinitarian paradise to become incarnate in flesh, He goes from one village to another. What new reality is Jesus leading you to this morning? Trust in God’s plan for you. Offer your works, joys, and sufferings to the Father. For through the Spirit, we do his will. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Tất cả mọi người
Một Giáo hội hiệp hành truyền giáo kêu gọi sựđóng góp của tất cả mọi người coi trọng tính đadạng của các đặc sủng. Mọi quan điểm đều thể gópphần vào sự phân định của Giáo hội, bắt đầu từ quanđiểm của những người nghèo bị bỏ rơi: đồng hànhvới họ không chỉ nghĩa chia sẻ những nhu cầu đau khổ của họ còn khuyến khích họ tham gia, học hỏi từ họ. Đây cách chúng ta thể nhận ra sự bình đẳng trong phẩm giá của họ.”(InstrumentumLaboris, 54). Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS DURING THE DAY

Everyone
“A synodal and missionary Church solicits the contribution of all and values the diversity of charisms. All viewpoints can contribute to its discernment, beginning with that of the poor and excluded: walking with them means not only taking on their needs and sufferings but also encouraging their participation and learning from them. This is how we can recognize their equal dignity.” (Instrumentum Laboris 54). Hail Mary.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Học hỏi 
Con đã học được những điều trong cuộc sống này? Con bao giờ ngạc nhiên về Chúa chưa? Rằng Ngàibất tận con sẽ chẳng bao giờ biết hết về Ngài? Con đã từng ngưỡng mộ ai đó chưa? Con đã bày tỏ lòng biếtơn về những hồng ân mình nhận được chưa? Con cảmtạ Chúa những ân huệ trong cuộc đời. Lạy Chúa, xintha thứ cho những lúc con thu mình lại không tin tưởng vào kế hoạch của Ngài. Bắt đầu từ tối nay ngày mai, xin cho con luôn biết tin cậy vào Chúa, con tin rằng Ngài sẽ biến đổi con trở nên tốt hơn. Nhờ lờichuyển cầu của Mẹ Maria, xin Thánh Thần đến đầylòng con. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Learn
What lessons have you learned in life? Have you marveled at the Lord, for He is infinite and you will never finish discovering Him? Have you admired someone? Have you expressed your gratitude for a blessing you received? Thank you, Lord, for the gift of life. Ask the Lord for forgiveness for the times you have withdrawn into yourself and didn’t trust in his plan. Trust in the Lord, knowing that you can count on Him to make you better, starting tonight and tomorrow. Pray that through and with Mary, may we receive the Holy Spirit. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Phục vụ …