Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-06-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/06/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con tỉnh thức với lòng nhiệt thành khi ngày mới đến để đón chờ một đợi sứ mạng mới. “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.”(Mt 5,13-16). Con cảm tạ vì ánh sáng mà Cha đã đặt cho trần gian từ nơi con, và cho con biết cẩn thận kẻo nên tự phụ. “Hãy soi sáng bằng ánh sáng của riêng con, nhưng bảo vệ bản thân khỏi cơn cám dỗ để tự chiếu soi chính mình” (ĐTC Phanxicô). Con sẽ dùng món quà của mình để phục vụ tha nhân trong ngày hôm nay như thế nào? Con xin dâng lời cầu nguyện để mình trở nên hình ảnh phản chiếu Tình Yêu Thiên Chúa ở mọi nơi. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Wake up with enthusiasm for this new day for a new mission awaits you. “You are the light of the world… Nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket; it is set on a lampstand, where it gives light to all in the house.” (Mt 5:13-16). Be thankful for the light that God put in you for others, and be careful not to boast. “Illuminate with your light, but defend yourself against the temptation to illuminate yourself” (Pope Francis). How will you put your gifts at the service of others today? Pray to be a reflection of his love wherever you are. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con dành thời giờ để xoa dịu trái tim mình. Ngày hôm nay của con diễn ra như thế nào? Con có ghi nhớ ý chỉ mà ĐTC Phanxicô mời gọi con cầu nguyện hay chưa? ĐTC nhắc nhở rằng “yêu như Chúa Giêsu nghĩa là phục vụ và trao gửi sự sống. Phục vụ, không phải là đặt lợi ích của bản thân lên trước hết, nhưng là đấu tranh với sự hời hợt và chia sẻ món quà mà Chúa ban tặng cho mỗi chúng ta. Trao gửi sự sống là thoát khỏi sự ích kỷ để tạo nên món quà của sự sống, để mang đến cho tha nhân điều mà họ cần.” Nguyện xin Chúa mặc khải ân sủng này trên con, để con có thể nhận ra gương mặt của anh chị em mình khi họ đang gặp đau khổ nhất.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take some time to calm your heart. How are you going about your day? Do you keep in mind the intention for which Pope Francis asks us to pray? The Pope reminds us that “to love like Jesus means to serve and give your life. Serve, that is, not put your own interests first; fight indifference, share the gifts that God has given us. To give life is to get out of selfishness to make a gift of existence, to give oneself to those who need it.” Ask the Lord to reignite this grace in you, to recognize it in the face of the brothers and sisters who are suffering the most.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Lạy Cha, xin cảm ơn Ngài, vì khi con chào đón tình yêu của Ngài qua lời mời gọi cất bước theo Ngài trong suốt ngày hôm nay, con được là muối cho trần gian. Xin Cha thứ tha khi con phá vỡ tình liên đới giữa con và Ngài, con đã tin tưởng vào sức mạnh của con hơn là lời hứa của Ngài, và con làm rạn nứt mối quan hệ với Chúa. Nguyện xin Chúa đừng rời bỏ con trong bóng tối này, nhưng giúp con tìm lại sự khôn ngoan để thưa đáp “này con đây”, hầu cho con luôn bước theo chỉ mình Ngài mà thôi. Nguyện xin Chúa soi sáng để con mang điều này đến với thế giới, để mọi người nhận ra sự hiện diện của Ngài nơi con. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, thank you, because when I welcome your love in the invitations to follow you that you give me during the day, I am salt of the earth. Forgive me because when I break our bond, I trust more in my strength than in your promise, and I weaken my relationship with you. Do not leave me in that darkness but help me to recover the wisdom that says “yes” to you always and to follow You only. Give me your light so that I can take it to the world so that others may recognize your presence in me. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Trong giông tố …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Phục vụ Thiên …