Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-09-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/09/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Sống với lòng biết ơn. 
Ngày lễ Suy tôn Thánh giá.
Con bắt đầu ngày sống với lời tâm niệm rằng “..Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,13-17). Tình yêu Thiên Chúa thật cao cả, đến độ hiến mình vì tha nhân. Con luôn nhắc nhớ chính bản thân mình được Chúa yêu thương vô điều kiện. Xin cho con nhận biết mục đích ngày sống là đáp lại tình yêu Chúa bằng cách chia sẻ với anh chị em và sống với lòng cảm tạ. Con xin dâng ngày sống cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Living in gratitude
Exaltation of the Cross
We begin this day remembering that “…God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life.” Jn 3:13-17. God’s love is immense and even reaches to the point of sacrifice for us. Remember that we are unconditionally loved by God. May today’s purpose be to reciprocate that love by sharing it with others and living in gratitude. Let us offer our day for the petition of the month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Thánh giá của Chúa Giêsu.
Hôm nay con ghi nhớ sự cao cả của Thánh giá. ĐGH Phanxicô nói rằng: “Sự tha thứ bắt nguồn từ thánh giá, tình huynh đệ được tái sinh: thánh giá làm cho chúng ta trở nên anh chị em.” Nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh, con tự hỏi rằng: con đã làm được gì, và sẽ làm gì cho những anh chị em đang phải chịu đau khổ? Lạy Chúa, xin cho con biết dấn thân theo lời mời gọi tình yêu của Ngài.

WITH JESUS DURING THE DAY

The Cross of Jesus 
Today we remember the exaltation of the cross. Pope Francis tells us: “Forgiveness springs from the cross, fraternity is reborn: the cross makes us brothers and sisters”. Faced with the crucified Christ, ask youself: what have I done for my crucified brothers and sisters, what am I doing for my crucified brothers and sisters, what am I going to do for my crucified brothers and sisters? My commitment is to correspond to God’s love

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con khép lại ngày sống và nhìn lại cách mà con đã sẵn sàng cộng tác với sứ mạng của Chúa Giêsu. Con tập trung sự chú ý của mình vào những cử chỉ yêu thương mà con đã trao đi và được nhận lãnh hôm nay. Con tự hỏi liệu con có thể xoa dịu gánh nặng cho anh chị em mình chưa, hay con có thể giúp đỡ những người khác khi họ gặp khó khăn chăng? “Lạy Chúa, con cảm tạ vì những điều tốt lành mà con đã làm được, vì những anh chị em hiện diện trong cuộc đời con, vì đã cho con cơ hội để phục vụ tha nhân. Xin cho con lòng can đảm để yêu thương những người con chưa thể, và yêu nhiều hơn nữa, và sẵn sàng quảng đại cho đi thời gian cũng như mọi thứ của mình. Xin đừng để con sống khép mình mà quên đi những người cần đến con.” Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I close the day and recall how I have lived my availability to the mission of Christ. I focus my attention on the gestures of love given and received today. I wonder if I have been able to ease the burdens of my brothers, if I have been able to help others in their needs. “Lord, thank you for the good that I have been able to do, thank you for my brothers present in my life, thank you for giving me the opportunity to serve. Give me courage to love those I love little, even more, and generosity to give of my time and things. Do not allow me to live self-absorbed forgetting those who need me.” Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự vâng phục …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hãy trở nên …