Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-03-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/03/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con tạ ơn Chúa vì ngày sống mới. “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.(Mt 5, 17) Hôm nay, con sẽ cố gắng học theo mẫu gương của Chúa, làm như Chúa đã làm, ngay cả khi những người xung quanh con không hiểu được việc ấy. Con dâng mọi công việc trong ngày để hiệp ý cầu nguyện cùng Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Good morning, Lord. I give thanks for this new day. “Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish but to fulfill” (Mt 5:17). Throughout this day, I will try to live according to your example even when others do not understand it. I offer all my actions for the intention this month in union with the Pope’s Worldwide Prayer Network. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nghỉ ngơi và lắng nghe lời dạy của ĐTC Phanxicô: “Hãy học cách nhìn theo ánh nhìn của Chúa, trở thành người Chúa muốn chúng ta trở thành và hướng tâm hồn lên sự hiện diện của Ngài. Cầu nguyện và sám hối sẽ giúp chúng ta thực hiện điều này. Cha mời gọi tất cả mọi người thực hành việc cầu nguyện sám hối và ăn chay, đi theo đường lối của Chúa hầu đánh thức lương tâm, tình liên đới và sự hiến dâng của chúng ta hướng tới nền văn hóa biết quan tâm và nói không với bất kì hình thức lạm dụng nào.”

WITH JESUS DURING THE DAY

To learn to look where the Lord looks, to be where the Lord wants us to be, to tun our hearts towards his presence. Prayer and penance will help us to do this. I invite all the holy people of God to excercise penitential prayer and fasting continuing the commands of the Lord that he wakes up our conscience, our solidarity, and our commitment to a culture of care and to say ‘no more’ to any type of abuse” (Pope Francis).

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Cuối ngày, con đến với Chúa và hồi tâm lại ngày sống của mình. Con đã cầu nguyện chưa? Con có nhìn mọi việc với ánh nhìn tích cực trong niềm tin và hy vọng vào Chúa không? Con tạ ơn Chúa vì những điều tốt đẹp con đã nhận được trong ngày hôm nay. Con có tự đánh mất ý chí, đánh mất sự kiên nhẫn? Nếu có như vậy xin Cha thương tha thứ cho những điều sai phạm con đã làm. Con xin dâng những giây phút cuối ngày lên Chúa và cầu xin ân sủng cần thiết để con bắt đầu tốt hơn vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of the day, I bring myself before God. I look back. Have I prayed? Did I have a positive look on things with confidence and hope in God? I give thanks for the good I have recieved. Did I discourage myself? Did I lose patience? I ask forgiveness for anything wrong I may have done. I offer my rest to God and ask for the graces necessary to live better tomorrow. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Trong giông tố …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Phục vụ Thiên …