Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-06-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/03/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, trong mùa Chay thánh này, con muốn làm mới lại cam kết của mình cho ý muốn và kế hoạch của Cha dành cho con. Xin cho con nhận ra mình là những tội nhân và muốn thưa cùng Chúa như người thu thuế rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18, 13). Trong tình hiệp nhất với ĐTC, con xin ơn tha thứ cho mọi hành vi lạm dụng gây ra bởi các thành phần trong Giáo Hội. Đồng thời, con cầu xin lòng thương xót Chúa như một cái ôm chạm đến tất cả những nạn nhân của những lạm dụng này. Nguyện xin sức mạnh của Tình Yêu Chúa, trong sự hoạt động của Chúa Thánh Thần, xua tan những suy nghĩ và cảm xúc xấu xa khiến con phạm tội. Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE MORNING

In this time of Lent, Lord, we want to renew our commitment to your will and plan for us. We recognize ourselves as sinners and, like the tax collector, we want to ask: “O God, be merciful to me a sinner” (Lk 18:13). United to the Holy Father, we ask for forgiveness for all the abuses committed by members of the Church and we ask for your mercy so that, as if in a hug, it also reaches all the victims of these abuses. May the power of Your Love, in the action of the Holy Spirit, dispel the bad thoughts and feelings that incline us to sin. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Điều cấp thiết là với tư cách là một Giáo hội, chúng ta có thể nhận ra và lên án, với nỗi đau và sự xấu hổ, những tội ác do những người tận hiến, các linh mục và tất cả những người có sứ mệnh hỗ trợ và chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất gây ra. Chúng ta hãy cầu xin sự tha thứ vì tội lỗi của chúng ta và của người khác và để nhận thức về tội lỗi giúp chúng ta nhận ra những lỗi lầm, xúc phạm và vết thương đã tạo ra trong quá khứ. Xin cho phép chúng ta cởi mở và dấn thân cho hiện tại trên con đường hoán cải mới” (ĐGH Phanxicô). Con có thể đối mặt với việc ý thức được tội lỗi của con và của người khác không?

WITH JESUS DURING THE DAY

It is imperative that as a Church we can recognize and condemn, with pain and shame, the atrocities committed by consecrated persons, priests, and all those who had the mission of assisting and caring for the most vulnerable. Let us ask forgiveness for our sins and those of others and for the awareness of sin to help us recognize the errors, offenses, and wounds generated in the past. Allow us to open up and commit ourselves to the present in a path of renewed conversion (Pope Francis). Are you able to face being conscious of your and others sin?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Kết thúc ngày sống hôm nay, con phó thác lời cầu nguyện của mình cho Đức Trinh Nữ Maria. Con cầu xin Mẹ trợ giúp để nhớ đến ngày hôm nay với đôi mắt từ mẫu của Mẹ. Con đã chúc tụng và tạ ơn Chúa vì điều gì? Con đã đón nhận những lúc mệt mỏi với thái độ hiền lành chưa? Con đã trải qua những biến cố với lòng khiêm tốn và tình yêu đích thực chưa? Con xin lỗi Chúa và quyết tâm sống ngày Chúa nhật với tâm tình ngợi khen và biết ơn. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I entrust my prayer to the Virgin Mary. I ask her for help to remember the day with her eyes. What can I praise and thank God for? Have I accepted moments of tiredness with meekness? Have I lived the events with humility and true love? I apologize and intend to live Sunday in praise and gratitude. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Suy Tư Tin Mừng CN3PS: Ôm Lấy Đấng Phục Sinh

Tin Mừng Chúa Nhật 3 Phục Sinh hôm nay tiếp nối những lần hiện ra …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Năm chiếc …