Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-03-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/03/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Tin tưởng

“Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 8, 51). Con rộng mở trái tim đón chào ngày mới và lắng nghe lời Chúa dạy trong ngày hôm nay. Con thực hành sống đức tin qua việc tin tưởng vào lời mời gọi của Chúa trong ngày sống này.

Hôm nay, Chúa mời gọi con nhận ra sự hiên diện của Ngài qua hình ảnh Đấng Cứu Độ trần gian, là Đấng luôn che chở và bảo vệ chúng con trong mọi giây phút sống. Con có nhận ra sự hiện diện của Chúa không? Đôi khi con hoài nghi chính Chúa, như những người Do thái trong Tin Mừng hôm nay, họ không tin Chúa, lòng họ ra chai đá  chẳng có chỗ cho Ngài. Ngày mới này, xin Chúa ban ơn để con nhận ra sự hiện diện của Ngài, và thực hành Lời Chúa qua những hành động nhỏ bé hàng ngày. Con cũng hiệp dâng lời cầu nguyện cho các vị tử đạo mới theo ý chỉ hàng tháng của ĐTC. Lạy Cha chúng con…

Lạy Chúa, xin cho sự thật của Chúa truyền cảm hứng cho con ngày hôm nay, để con được sống trong sự tự do đích thực.

Trong lời cầu nguyện hôm nay, ước gì sự hiện diện của con là món quà đẹp cho anh chị em. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Believe

“Truly, truly, I say to you, whoever obeys my word will not see death” John 8:51-59. These are words of the Lord for today. Open your heart to the new day. Live it with faith and belive in the words of the Lord that call you.

The Lord calls us to recognize Him as he present Himself: as our Savior, in the clothing of our brothers and sisters, in every situation we have to live. Do you accept him? Sometimes, we are incredulous, as in today’s Gospel, and do not make room for the Lord. Give us the grace to recognize You, and to proclaim You with our daily gestures.

Pray the offering prayer for the martyrs with all the Pope’s Prayer Network.

May this truth of the heart inspire you today to live in authentic freedom, following the example of the new martyrs who give their lives for the Gospel.

In your prayer of offering, may this small service – martyrdom that frees you, that puts you in the presence of others – be a gift. Good Father, I know that you are with me…

∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Chạm lòng con

Con dành chút thời gian thư giãn cùng Chúa. Xin chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giây phút này! Con hiệp lời cầu nguyện cùng ĐTC rằng: “Lạy Chúa, xin làm cho chúng con trở nên những chứng nhân xứng đáng cho Tin mừng và tình yêu Chúa; để qua đó lòng thương xót của Chúa được tuôn đổ xuống nhân loại, hầu canh tân đời sống Giáo hội, bảo vệ các Ki-tô hữu bị bách hại và ban hòa bình cho toàn thế giới.”

Xin cho con biết mở lòng để Chúa ngự vào hồn con, hầu con cảm nhận được tình yêu thương của Chúa đang hiện diện với con. Trước khi quay lại nhịp sống, con cầu nguyện cho những nam nữ tu sĩ, những người đang ngày ngày cống hiến đời mình cho công cuộc loan báo Tin Mừng theo nhiều linh đạo khác nhau.

WITH JESUS DURING THE DAY

Touch my heart

Take a moment, and pause with the Lord. Touch my heart, Lord, in this moment of pause. Pray with this prayer of Pope Francis: “O Lord, make us worthy witnesses of the Gospel and of your love; infuse your mercy upon humanity; renew your Church, protect persecuted Christians, and grant peace to the whole world”.

Allow the Lord this evening into your heart and feel his loving presence. Before returning to your activities, pray for the women and men who day by day offer their lives in different ways, risking their lives, to spread the Gospel.

Pray the prayer of the month for the martyrs.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khép lại ngày sống

Con dành ít phút tĩnh lặng trong tâm hồn và tự hỏi: hôm nay Chúa hoạt động thế nào trong con? Con biết ơn vì mọi ân ban mà Chúa đã tuôn đổ trên con hôm nay. Con hằng nhớ tới những người đã, và đang cống hiến cho công cuộc loan báo Tin Mừng Chúa đến những nơi đang cần. Vào thời điểm nào trong ngày, con đã làm sống động những Lời Chúa dạy qua cuộc sống của mình? Lạy Chúa, xin hãy ban ơn để con trở nên tấm bánh bẻ ra cho tha nhân. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Closing the day

Give yourself a moment of inner silence and ask yourself: where was the Lord active in your life today? Be grateful for the all graces you received, and place in your heart the lives of your brothers and sisters who offer their lives to take the Gospel where it is most needed. For they give the best of themselves, and give glory to God through it. At what moment of the day have you made the Gospel present with your gestures? Lord, give me the grace to be bread for others. Our Father.

Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hoà giải Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự vâng phục …