Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-06-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/06/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Nhìn quả thì biết cây

Một ngày mới bắt đầu và mở ra như một cơ hội để con tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa trong đời sống thường nhật.

Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu đã chỉ cho con cách để phân biệt thật giả, đúng sai trong những lựa chọn của mình: không phải bằng vẻ bề ngoài mà bằng hoa trái của chúng. Nguyên tắc “Cứ xem họ sinh quả nào thì biết họ là ai” (Mt 7,15-20) là một công cụ mạnh mẽ để phân định tính chân thực của các việc con làm.

“Tất cả chúng ta đều có thể kết hiệp với Chúa Giêsu một cách mới mẻ. Ngược lại, nếu một người đánh mất sự hiệp nhất và hiệp thông với Chúa, người ấy sẽ trở nên vô ích và có khi gây hại cho cộng đoàn.” (ĐTC Phanxicô).

Quả thật, chỉ khi con gần gũi mật thiết với Chúa, con mới sinh nhiều hoa trái tốt.

Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

By its fruits

A new day dawns and opens as an opportunity to seek and find the will of the Lord in our daily life.

In today’s passage, Jesus gives us a clue to identify the authenticity of our choices: not by their appearance, but by their fruits. This principle of “by their fruits you will know them” (Mt 7:15-20) is a powerful tool of discernment to recognize the authenticity of our actions.

“We can all be united to Jesus in a new way. If, on the contrary, one were to lose this union with Him, this communion with Him, it would be sterile, also harmful to the community” (Pope Francis).

Only if we remain close to the Lord will we be fruitful. Pray the offering prayer.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Hoa trái của con

Con dành một khoảng thời gian giữa ngày để suy ngẫm và ở bên Chúa Giêsu. Nhân cơ hội này con tự hỏi mình đã sinh ra được hoa trái gì: “Lời hướng dẫn mà Chúa đề ra để giúp chúng con đi trên đường ngay nẻo chính là tìm cách sinh hoa trái tốt. Chúng con hãy nhìn vào hoa trái của Đức Maria, Mẹ của chúng ta, Đấng hằng cứu giúp chúng ta. Hoa trái của lòng Mẹ là chính Chúa Giêsu” (ĐTC Phanxicô).

Noi gương Mẹ Maria, con muốn thực hiện các công việc của mình để chúng phản ánh phẩm chất hoa trái của con, hầu làm cho tháng này đặc biệt ấm áp. “Nếu một xã hội được thấm nhuần bởi thái độ cởi mở và chào đón, thì xã hội đó sẽ có khả năng hội nhập mọi thành viên của mình” (ĐTC Phanxicô).

Con cầu nguyện theo ý của ĐTC trong tháng Sáu này.

WITH JESUS DURING THE DAY

My fruits

We make a space in the middle of our day to meditate and be with Jesus. Take the opportunity to ask yourself what kind of fruits you bear: “The guide that the Lord proposes to us for the sure path is to seek to bear good fruit. Let us look at the fruits of Mary, our mother, who comes perpetually to our aid. The fruit of her womb is Jesus himself” (Pope Francis).

Taking Mary as an example, we intend to work on our actions, so that they show the quality of our fruits, this month especially warm. “To the extent that it is permeated by this attitude of openness and welcome, a society becomes capable of integrating all its members.” (Pope Francis).

Monthly prayer for June.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Hoa trái của con

Một lần nữa, con đặt mình trước nhan Chúa để nhìn lại ngày sống của mình. Con đang sinh ra loại “hoa trái” nào trong đời sống của mình? Chúng có phản ánh đức tin và sự cam kết của con đối với các giá trị Kitô giáo không? Con cần phát triển theo những cách nào để phát sinh hoa trái của sự đồng cảm, thấu hiểu, sẵn sàng hỗ trợ tha nhân về mặt tinh thần như được đề xuất trong tâm tình sống hàng ngày của tháng này?

Xin Chúa ban thêm ơn để những việc làm của con ngày càng phản ánh đức tin Công Giáo đích thực khi dấn thân vào những thách đố của thế giới.

Nguyện xin Chúa nâng đỡ con trong ngày mai, để mọi hành động và quyết định của con có thể góp phần xây dựng Vương quốc của Thiên Chúa.

Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE NIGHT

My fruits

Once again, we place ourselves before the Lord to go through our days. What kind of “fruits” are we producing in our life? Are they a reflection of our faith and commitment to Christian values? In what ways do we need to grow in order to bear fruits of empathy, understanding, emotional support as proposed in this month’s attitudes for daily life?

We ask God to inspire us to cultivate actions that are true manifestations of our faith committed to the challenges of the world.

We ask for help for tomorrow, so that our every act and our every decision may contribute to building the Kingdom of God.

Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.


 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …