Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-03-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29/03/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Chúa ơi, con xin chúc tụng và cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban tặng con món quà sự sống và ngày sống hôm nay: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi, các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông” (Ga 8,31-32). Làm theo Lời Chúa quả thật là thách thức cho con, nhưng dẫu hoàn cảnh sống hay môi trường hiện tại có ra sao, con vẫn muốn sống trọn Lời Chúa hôm nay. Xin Chúa thêm sức để con can đảm làm chứng cho Lời Chúa qua môi miệng và hành động của con. Con muốn sống trong sự thật, trở nên một người đáng tin cậy và làm nhân chứng cho Tình Yêu của Chúa. Con xin hiệp nguyện với ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I praise and bless you, Lord, for the gift of life and for this day: “If you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free” (Jn 8:31-32). It is a challenge to follow your Word, Lord, but today I am willing to live it, whatever my state of life, whatever the environment in which I find myself. I ask you for the grace to bear witness to it through my way of speaking and acting. I want to live in the truth, to be an authentic person and a witness of your love. I offer my prayers for this day in union with Pope Francis for this month’s prayer intention. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Nhìn lại quá khứ, những gì đã làm sẽ không bao giờ đủ để nài xin sự tha thứ và cố gắng sửa chữa những thiệt hại đã gây ra. Nhìn về tương lai, mọi thứ đã làm sẽ không bao giờ là đủ để kiến tạo nền văn hóa có thể vừa ngăn chặn những cảnh huống tái hiện vừa đảm bảo rằng chúng không tìm thấy chốn để ẩn náu và tiếp tục tồn tại. Nỗi đau của các nạn nhân và gia đình họ cũng là nỗi đau của chúng ta, vì thế, một lần nữa, chúng ta cần phải khẳng định lại cam kết của mình là bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương (ĐGH Phanxicô). Con đã cộng tác thế nào để kiến tạo một môi trường xã hội an toàn? Con có thể làm gì cho sứ mạng này?

WITH JESUS DURING THE DAY

Looking at the past, what has been done will never be enough to ask for forgiveness and try to repair the damage caused. Looking to the future, everything that is done will never be enough to generate a culture capable of preventing these situations from not only not occurring but making sure they do not find spaces to hide and perpetuate themselves. The pain of the victims and their families is also our pain, which is why it is necessary to reaffirm once again our commitment to guarantee the protection of minors and adults in vulnerable situations. (Pope Francis) How do you collaborate in the creation of safe environments? What can you do for this mission?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Tối nay, con thinh lặng trong sự hiện diện của Cha. Dưới ánh sáng Cha soi dẫn, con nhìn lại những gì diễn ra trong ngày hôm nay. Con cảm tạ Cha vì mọi sự tốt đẹp con đã đón nhận. Con đã dành thời gian cho những việc gì? Con có phục vụ cho Vương Quốc Cha không? Hay lãng phí vào những điều vô ích? Xin Cha tha thứ. Con xin dốc tâm tận dụng thời gian Cha ban trong ngày mai để sinh hoa trái mà không phung phí. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Tonight, I am silent before God. I ask him to see the passage of this day under His light. I thank you for all the gifts I have received today. How have I used my time? Was it at the service of the Kingdom of God? Or, have I wasted it in so many useless ways? I apologize. I intend not to waste time tomorrow but to use it fruitfully. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Việc thực hành …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hãy yêu thương …