Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-06-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29/06/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Nhân dịp lễ Thánh Phêrô và Phaolô hôm nay, con nhân cơ hội này xin Chúa ban cho con ơn sẵn sàng thi hành sứ vụ “Hãy chăn dắt đàn chiên của Thầy” (Ga 21, 15). Con và những người bạn của con có phải là chiên của Chúa hay không? Hãy nhìn vào thái độ của Chúa Giêsu, Vị Mục Tử Nhân Lành. Con cần có thái độ như thế nào? Con cầu xin Ngài để có thể thực hành điều đó trong ngày hôm nay, với sự chuyển cầu của hai môn đệ vĩ đại là Thánh Phêrô và Phaolô. Và trên hết, con cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng và cho sứ mạng của ngài. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

On this feast of Sts. Peter and Paul, take the opportunity to ask the Lord to give you the grace of the availability that they had for their mission. “Feed my lambs” (Jn 21:15). Do you recognize yourself and others as sheep of the Lord? Look at the attitudes of Jesus, the Good Shepherd. Which of them do you need more? Ask him to be able to put it into practice on this day, with the intercession of his two great disciples, Peter and Paul. And above all, pray for the Pope and for his mission. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Trưa nay, con được mời gọi, để dừng lại một chút và suy ngẫm về sứ mệnh của mình với tư cách là một môn đệ. Tuần này, con được mời gọi để lắng nghe, món quà “lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau. Đó là món quà quý giá và phong phú nhất mà chúng ta có thể trao cho nhau… đó là ‘việc tông đồ của đôi tai’” (ĐGH Phanxicô). Con sống việc tông đồ này như thế nào, và con muốn sống với việc này ra sao? Được truyền cảm hứng từ Mẹ Maria, người mẹ luôn lắng nghe. Con nguyện xin mẹ dạy con cách cộng tác với ý định của Chúa trong tháng này.

WITH JESUS DURING THE DAY

You are invited this afternoon to stop for a moment and reflect on your mission as a disciple. This week we emphasize the action of listening, the gift of “listening and listening to each other. It is the most precious and generative gift that we can offer to each other… it is “the apostolate of the ear” (Pope Francis). How do you live this apostolate and how would you like to live it? Become inspired by Mary, our mother who always listens, and ask her to teach you how, collaborating with this month’s intention.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày lễ Thánh Phaolô và Phêrô, con cảm ơn Chúa vì ân sủng của Đức Giáo hoàng và cả Giáo hội, nơi con là một thành viên. Con xin Chúa tha thứ cho sự ích kỷ của con, điều đã không cho con thấy được Ngài ở đó và Ngài muốn được yêu thương. Con cảm ơn Ngài đã cho phép con nhận ra Ngài trong những người cần tình yêu, trong những người chờ đợi vòng tay dang rộng của con. Con xin Chúa ban cho con ân sủng để yêu thương trong cuộc sống hàng ngày của con, qua những cử chỉ cụ thể nhỏ bé. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of the Feast of Sts. Peter and Paul, I thank the Lord for the gift of the Pope and of the Church of which I am a part. I ask the Lord for forgiveness for my selfishness that does not let me see that He is there and that he wants to be loved. I thank you for allowing me to recognize you in those who need love, in those who wait for my outstretched hand. I ask you for the grace to love in my daily life, through small concrete gestures. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …