Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 05/06/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Chúa ở trong con và Ngài hiện diện nơi mọi tạo vật, mọi hoàn cảnh và trong chính anh chị em con, nhưng đôi lúc con lại quên mất sự hiện diện của Ngài. “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta” (Mc12,1-12). Khi những lợi ích cá nhân bị cản trở, người ta thậm chí có thể giết người. Chúa ban cho con ngày hôm nay để con nhận ra Ngài nơi mỗi người con gặp gỡ. Con xin dâng ngày hôm nay lên Ngài, xin Ngài dạy con về tình huynh đệ, để con có thể vượt qua mọi đánh giá về vẻ ngoài và yêu thương anh chị em mình. Lạy Cha chúng con .…

WITH JESUS IN THE MORNING

God is in your heart and makes himself present in His creation, our circumstances and in our brothers and sisters. But we do not always remember it. “This is the heir. Come, let us kill him, and the inheritance will be ours” (Mk 12:1-12). When personal interests get in the way, we are even capable of killing. The Lord gives you this day to recognize him in the face of each brother who crosses your path. Ask him to be able to overcome all appearance with brotherly love. Offer today. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Con bắt đầu buổi chiều của mình bằng cách dành thời gian để suy ngẫm. Cách suy nghĩ về lòng ngưỡng mộ giúp con đặt mình vào một trong những trận chiến lớn của cuộc đời: sống theo đường lối của Thiên Chúa hay chết vì sự suy thái của con người. “Đấy là trận chiến thiêng liêng mà con phải đối mặt. Thế giới đang phải chịu đựng cùng một thứ dịch bệnh bên trong con tim, vì những rối loạn bên trong mỗi người biến thế giới trở nên tồi tệ” (CC Bước 3). Con chiêm ngưỡng công trình của Chúa nơi mỗi người chúng con, con tập yêu thương nhiều hơn bằng những hành động và lời nói ở mọi lúc, mọi nơi. Con cố gắng ngăn chặn sự đau khổ của thế giới con đang sống.

 

WITH JESUS DURING THE DAY

Begin your afternoon by taking some time to reflect. The attitude of admiration helps us situate ourselves in one of the great battles in our lives: living according to God’s way or die through the degradation of the human being. It is a spiritual battle ahead of us. The world suffers from the same diseases as the human heart, since our interior disorders make the world sick (CC Step 3). Admire the work of God in each one, love more with your gestures wherever you are. Counteract the heartbreak of this world.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì một ngày nữa Ngài đã ban cho con. Con cảm tạ Chúa vì những cuộc gặp gỡ giúp con nhận ra sự hiện diện của Ngài. Con xin lỗi Ngài vì đôi khi, con thấy mình giống như người tá điền trong Phúc Âm, con không nhận ra Ngài và từ chối Ngài, con không chào đón sự hiện diện của Ngài nơi những người khác. Tuy nhiên, ý chí đi tìm những con chiên thất lạc của Ngài luôn luôn lớn hơn mọi lỗi lầm của chúng con. Lạy Chúa, xin biến con thành người đầy tớ trung thành của Ngài. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, thank you for one more day. Thank you for the encounters that make me feel your presence. At times I feel like the farmer of the gospel who does not recognize you and rejects you by not welcoming your presence in others. That’s why I apologize. However, your will to find me is always greater. Make me your faithful servant. Hail Mary.

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Phục vụ Thiên …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu đích …