Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 06/11/2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

 

Một ngày Chúa Nhật nữa đã đến, con cảm tạ Cha vì món quà sự sống Ngài đã ban tặng, và con nguyện đồng hành cùng Cha, vì Ngài “không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống” (Lc 20, 27-38). Con trân trọng cuộc sống của mình và của người khác. Thông qua sự sống mà Chúa Giê-su trao ban cho con, xin Ngài cũng ban sự sống cho những người mà con gặp gỡ. Lạy Cha, xin soi sáng để con biết được một cách cụ thể để hoàn tất những suy tư này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

As we begin a new Sunday, give thanks to God for the gift of life and walk with Him for He “is not the God of the dead, but of the living” (Lk 20: 27-38). Value your own life and that of others. Ask Jesus to transmit the life that he gives you, to give it to everyone you meet along the way. What is a concrete way you can fulfill this today? Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

 

Con tạm dừng lại ngày sống của mình. Tìm một nơi yên tĩnh, hít thở nhẹ nhàng để đón nhận Thần Khí Chúa ban tặng. “Nhờ vào luồng sinh khí của Ngài, con người có được sự sống và hơi thở đó là thứ duy trì quá trình tồn tại của họ” (ĐGH Phanxicô). Con xét lại cách mình sử dụng những món quà sự sống mà con nhận được, cũng như cách con tìm kiếm sự đủ đầy ở những người xung quanh. Cùng với Đức Giáo hoàng, con hiệp lời cầu nguyện cho những người đang phải chịu đau khổ, đặc biệt là những trẻ em đang phải sống trên đường phố, những trẻ em là nạn nhân của chiến tranh, và cũng không quên cầu nguyện cho các trẻ em mồ côi, để những em ấy có thể được đi học và được cảm nhận tình cảm yêu thương của một gia đình.

WITH JESUS DURING THE DAY

Stop the march of your day. Find a quiet space and breathe calmly receiving the Breath of Life. “Thanks to his breath, man has life and his breath is what sustains the path of his existence” (Pope Francis). Examine how you use the gift of your life and how you seek the fulfillment of those around you. Join the Pope and pray for those who suffer, especially for children living on the streets, children who are victims of war, and orphans, so that they can access education and rediscover the affection of a loving family.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Ngày dần kết thúc. Con giữ hồn tĩnh lặng và để cho những người con gặp, những tình huống đã xảy ra, những sự kiện trong ngày dần tái hiện lại trong trái tim và tâm trí con. Con cảm tạ vì mọi điều, vì tất thảy đều là những món quà đối với con. Những người anh chị em tìm đến con hôm nay vì điều gì? Một nụ cười, một câu chào hỏi, sự lắng nghe hay sự thấu hiểu nơi con? Con có nhận ra điều đó trong gia đình, ở nơi làm việc hay ở trong khu xóm của mình không? Xin Chúa tha thứ cho con nếu như con bỏ lỡ những cơ hội đó và con quyết tâm quan tâm đến mọi người hơn vào ngày mai. Con xin phó thác mọi sự trong bàn tay nhân từ của Chúa. Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

The day comes to an end. Calm your interior self and let the people, situations, and events of the day parade through your heart and mind. Give thanks for everything, for everything is a gift. What neighbor approached you today asking for your time, a smile, a greeting, your listening, or your understanding? Could you recognize it in your family, in your office, or in your neighborhood? Ask for forgiveness if you passed these opportunities by and propose tomorrow to restart ready to care for others. Leave everything in the hands of the Lord. Hail Mary.

 

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Năm chiếc …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Trong tay Ngài …