Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 10/10/2022CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hôm nay là ngày cầu nguyện hàng tháng cho sức khỏe tinh thần. “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.” (Lc 11,29-32). Lạy Chúa, cũng như ông Giô-na, xin cho con không nhận được dấu lạ nào ngoài dấu này: Tình Yêu của Chúa Giêsu dành cho con bằng cách nộp mình chịu chết trên cây thập giá, để đưa con đến với vinh quang Nước Trời. Đâu là những điều cần thiết để chạm đến lòng tin sâu thẳm của con, để làm con rung động, để chuyển hóa con? Con còn đang mong chờ dấu lạ gì để chạy đến cùng vòng tay Chúa? Lạy Chúa, trong ngày cầu nguyện cho sức khỏe tinh thần hôm nay, con dâng ngày sống của mình lên cùng Chúa, và cầu nguyện cho những người đang phải chịu đựng bệnh tâm lý. Con dâng cuộc đời mình cho Ngài, xin Ngài dẫn bước con đi. Lạy Cha chúng con...

 

WITH JESUS IN THE MORNING

Monthly Day of Prayer for Mental Health “This generation is an evil generation; it seeks a sign, but no sign will be given it, except the sign of Jonah” (Lk 11, 29-32). Lord, to us also there will be given no other sign than that of Jonah: the love of Christ which for us goes to the end of the gift of self by dying on the cross to lead us into glory. What does it take today to touch me in the depths of my faith, to move me, to convert me? What sign am I waiting for to throw myself into your arms? Lord, on this day of prayer for mental health, to you I offer my day and pray for those with mental illness. To you I give my life so that you lead it. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lúc giữa ngày, con dành vài phút nghỉ ngơi để được ở lại bên Thánh Tâm Chúa. Đường Con Tim nhắc nhở rằng, Chúa Giêsu gọi con là bạn hữu, và trái tim của Ngài luôn mở ra cho hết thảy mọi người. Xin cho những anh chị em đang ốm đau về tinh thần tìm được sự an ủi khi biết rằng ĐGH Phanxicô đã cầu nguyện, để xin cho họ có thể “vượt qua sự kì thị đối với bệnh tâm thần” “văn hoá cộng đồng có thể chiến thắng não trạng kì thị.”

 

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a moment to draw your heart nearer to the Heart of Jesus Christ. The Way of the Heart reminds us that Jesus calls us his friends and his heart is open to everyone. May those of us living with a mental illness find consolation in knowing that Pope Francis prays that we can “overcome the stigma with which mental illness has often been branded” and that “the culture of community prevails over the mentality of rejection”.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Trong màn đêm tĩnh lặng, con lắng đọng tâm hồn và nhìn lại ngày qua. Hôm nay con đã gặp gỡ những ai? Con có nắm lấy bàn tay của những người đang cần con giúp đỡ không? Con muốn cảm ơn những ai? Họ đã để lại trong con điều gì, cảm xúc gì? Nếu phải tóm gọn ngày sống hôm nay trong một từ, hoặc một cụm từ, con sẽ nói gì? Lạy Cha, xin giúp con dọn lòng sẵn sàng để chào đón một ngày mới đến. Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

I become present and aware of myself and am ready to remenisce back over my day. Who did I walk with today? Did I help those who needed me? I take note of the names of those people for whom I want to give thanks today. What did they leave me? What feelings did they arouse in me? I make a note of a word or short phrase with which to summarize today’s meetings and become ready to start another new day tomorrow. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …