Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 11/04/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Tuần Bát Nhật Phục Sinh giống như một ngày “tiếp diễn” sau sự kiện Chúa Phục Sinh. Con xin chào đón ngày mới bằng việc dâng lên Cha cuộc sống của con để phục vụ cho tha nhân. “Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.” (Ga 20,17) Xin Chúa cho con được cao rao về Thiên Chúa là nguồn bình an và là sự sống với anh chị em mình. Con quyết tâm rộng mở tâm hồn để chào đón tha nhân thay vì ganh đua với họ. Lạy Cha chúng con

\WITH JESUS IN THE MORNING

This week of the Octave of Easter is like a single “continuous” day of the Resurrection. Welcome this new dawn by offering your life in service to others. “But go to my brothers and tell them, ‘I am going to my Father and your Father, to my God and your God” (Jn 20:17). Let yourself also be an announcement to your brothers and sisters of the God of peace and life. Make a concrete goal to welcome others instead of rivaling against them. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con dành ít phút nghỉ ngơi trong ngày để làm mới lại quyết tâm mà con đã dâng Chúa lúc đầu ngày, và đổi mới cách phục vụ của con để góp phần mang lại một nền văn hóa bất bạo lực. Con cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha: “Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người cầm quyền để họ hiểu rằng mua và bán vũ khí không phải là giải pháp cho các vấn đề của chúng ta. Giải pháp là cùng nhau hành động vì hòa bình.” Nguyện xin Chúa ban ánh sáng để con biết khi nào thì nên im lặng hơn là lên tiếng và trân trọng những hồi đáp thân thiện và tử tế giữa cuộc xung đột. Xin Chúa cho con biết tù bỏ những ‘vũ khí’ của mình để không châm ngòi cho những tranh chấp. Con trở lại ngày sống với suy tư này.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a moment in your day to renew your offering to the Lord and to renew your service to bring about a culture of nonviolence. Pray with the Pope: “we pray also so that those who govern understand that to buy and sell arms is not a solution to our problems. The solution is to work together for peace.” Ask the Lord for light to know when it is better to be quiet than to talk and to value returning friendly and kind responses in the midst of confrontation. Disarm ourselves so as not to fuel conflicts! Return your day with this in mind.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Con mở lòng dâng lời cảm tạ Chúa vì sự dịu dàng của Người đối với mọi sinh vật và vì món quà cộng đoàn, nơi mà con được cảm nghiệm sự quan tâm chăm sóc của rất nhiều người. Con tự hỏi: trong ngày hôm nay, con có xây dựng những mối quan hệ hòa bình không? Con có tìm kiếm sự hòa giải không? Hay con đã đáp lại bằng một sự thờ ơ gây xúc phạm và đau khổ? Xin Chúa tha tội cho con và con xin hứa sẽ hòa giải với những người mà con có thể đã làm họ tổn thương. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

I open my heart and thank the Lord. I give thanks for your tenderness towards every creature and for the gift of community in which I experience the care of so many. I ask myself: on this day, have I built peaceful relationships, have I sought reconciliation, or have I responded with an indifference that offends and afflicts? I apologize and promise to reconcile with those I may have hurt. Hail Mary…

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-09-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Các mối phúc. …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-09-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Cầu nguyện.  Bắt …