Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 11/09/2022
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha ơi, con chào đón ngày sống này với một trái tim rộng mở. Những ai hay những việc gì mà con cảm thấy biết ơn? Xin cho trái tim con được kết nối với Lời Chúa hôm nay: “Tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.” (Lc 15,1-32). Lời Ngài nhắn nhủ con điều gì? Rằng với sự ăn năn hay quay lưng với tội lỗi của con đem lại sự vui mừng trên trời và cho mọi người xung quanh. Con xin dâng hành trình này cho Chúa, mọi vấp ngã và thành công, xin cho con được sống trong tình thương của Ngài. Xin cho con luôn không mệt mỏi để thấu hiểu cho những ai bị vấp ngã và xin cầu nguyện cho những ai bị luật pháp kết án tử không một chút xót thương. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Welcome this day with an open heart. Who or what can you be thankful for already? And now connect your heart with the Word: “I tell you, in just the same way there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous people who have no need of repentance.” (Lk 15:1-32). What does this passage say to you? With your repentance or turning away from sin you are a cause of joy for heaven and for those around you. Offer your journey, all that you are in the stumbles and the successes, and live in the mercy of God. Do not tire of understanding the one who falls and please pray for those who are condemned to death by laws that have nothing to do with compassion. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nghỉ ngơi và hồi tâm về ngày hôm nay đã diễn ra như thế nào. Con có cảm nhận được Chúa Thánh Thần biến đổi? “Chúa Giêsu sai chúng ta đi đâu? Chẳng có một ranh giới nào cả: Phúc Âm luôn dành cho tất cả mọi người. Nó không chỉ dành cho những người có vẻ gần gũi hơn, dễ tiếp thu hơn, dễ chào đón hơn. Chúa tìm kiếm tất cả mọi người, muốn hết thảy cảm nhận được hơi ấm của lòng thương xót và tình yêu thương.” (ĐTC Phanxicô). Chúa Giêsu gọi mời và chọn con mặc cho những lầm lỗi. Đối với Ngài điều quan trọng nhất là sự tha thứ và trao nó cho người khác mà không màng đến điều kiện. Giờ đây con xin tiếp tục sứ vụ với bổn phận mà Ngài đã trao ban cho con.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a break and recall how your day is going. What do you feel as a motion of the Spirit in you? “Where does Jesus send us? There are no boundaries: The gospel is not for some but for all. It is not only for those who seem closer, more receptive, more welcoming. The Lord seeks all, wants all to feel the warmth of his mercy and love” (Pope Francis). Jesus calls you, he chooses you despite the flaws. What matters to him is that you accept his forgiveness and give it to others without conditions. Now continue your path with this held in the front of your mind.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, xin cho con được bình tâm nghĩ về những ơn lành Ngài đã ban trong ngày hôm nay. Có chăng con đã giống như người con hoang đàng? Thái độ của con đối với những vấp ngã của bản thân và của tha nhân trong ngày hôm nay như thế nào? Con có nghị lực để quay trở về hay là bị mắc kẹt giữa thất bại, hối hận và lo sợ bị phán xét? Tình yêu Chúa sẽ sửa chữa mọi hư hại và ban lại cho con một sự sống mới. Xin cho con được ngắm nhìn nét mặt luôn yêu thương của Chúa, lắng nghe lời Ngài và được ở trong cái ôm của Ngài. Xin ban cho con ơn tha thứ, cho bản thân dám quay trở về và bắt đầu một ngày sống mới. Xin cầu nguyện cho ý cầu nguyện chung tháng này của ĐGH Phanxicô. Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm your heart by thinking about the blessings that the Lord gave you on this day. Perhaps you are in the situation of the son who left his Father’s house. What was your attitude to your falls and the falls of others today? Did you have the courage to return, or were you stuck in your failure and remorse, in judgment? Love repairs all damage and restores life anew. Look at the loving face of the Lord. Listen to what he says to you and receive his embrace. Ask for forgiveness, dare to return and restart renewed tomorrow. And please pray for the Pope’s monthly intention. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *