Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 13/08/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con bắt đầu ngày Chúa Nhật với lời cảm tạ vì sự hiện diện của Cha trong cuộc sống của con. “Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: ‘Ma đấy!’, và sợ hãi la lên. Chúa Giê-su liền bảo các ông: ‘Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!'” (Mt 14,26-27). Lạy Cha, xin giúp con biết đứng dậy và lên đường không chút sợ hãi, biết phó thác vào Cha và luôn mở rộng cánh tay sẵn sàng nâng đỡ. Con xin dâng mọi cử chỉ để cầu nguyện cho hoa trái của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon trong cuộc sống của những người trẻ. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

On this Sunday, I begin by giving thanks for the presence of the Lord in my life. “When the disciples saw him walking on the sea they were terrified. “It is a ghost,” they said, and they cried out in fear. At once Jesus spoke to them, “Take courage, it is I; do not be afraid.'” (Mt 14:26- 27). May I get up today and set out without fear, trusting in the Lord who always has his hand outstretched, ready to lift me up. I offer my actions for the fruits of WYD Lisbon 2023 in the lives of young people. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Con dừng lại ngày sống và đọc chậm rãi những lời của ĐTC Phanxicô. “Thiên Chúa ở trong con. Ngài ở với con và chưa bao giờ bỏ rơi con. Dù con có lạc lối thì Đấng Phục Sinh vẫn mời gọi và chờ đợi con bắt đầu lại. Khi con đắm chìm trong nỗi u buồn, đố kỵ, sợ hãi, nghi ngờ hay thất bại, Ngài vẫn luôn ở đó để ban ơn sức mạnh và hy vọng cho con.” Con tiếp tục ngày sống và phó thác trái tim mình trong tay Chúa.

 

WITH JESUS DURING THE DAY

I pause today as I slowly read these words from Pope Francis. “He is in you. He is with you, and he never abandons you. No matter how far you stray, there is the Risen One, calling you and waiting for you to start again. When you feel overwhelmed by sadness, grudges, fears, doubts, or failures, He will be there to give you back your strength and hope.” I resume my day putting my heart in you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Khi ngày sắp tàn, con nhận ra Ngài và cảm nhận được cơ thể, hơi thở, cảm xúc và ý nghĩ của con. Con thinh lặng để lắng nghe trái tim mình. Ngày sống hôm nay của con đã diễn ra như thế nào? Những tín hiệu nào của yêu thương và an ủi mà con đã khám phá ra? Liệu con có cảm thấy được động viên hay con đã hành động với nỗi sợ hãi và tức giận? Con ở lại với Chúa và cùng trải qua mọi sự kiện, con người, địa điểm và cuộc hội thoại. Con trải qua mọi thứ từ giờ này sang giờ khác. Con cầu nguyện với Chúa mọi lúc và cảm tạ vì Ngài luôn ở với con. Nguyện xin Chúa đừng rời mắt khỏi con vì nếu không có Ngài con như lạc lối! Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

It is time to close my day. I become aware of you and perceive my body, my breathing, my feelings and my ideas. I enter the silence to listen to my heart. How has the day been? What signs of love and consolation do I discover? Have I felt encouraged or acted with fear and anger? I stay with you and go through the events, people, places, and conversations. I go through everything from hour to hour. I praise you for every moment, and I thank you because you are with me always. I pray that I do not take my eyes off of you for without you I sink! Hail Mary.

 

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Năm chiếc …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Trong tay Ngài …