Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 17/07/2022

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con xin dâng lời tạ ơn vì một ngày mới và mở lòng đón nhận những gì được ban tặng trong ngày sống hôm nay. “Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà” (Luca 10, 38). Con nhìn vào trái tim mình và biết rằng mình có thể chào đón người khác. ĐTC nói rằng lòng hiếu khách không chỉ là một hành động hào phóng một chiều bởi vì khi chúng ta chào đón những Kitô hữu khác là chúng ta đang chào đón họ như một món quà được trao tặng”. Con xin Chúa cho con có tấm lòng có thể chào đón anh chị em mình. Đặc biệt là những người thuộc thế hệ đi trước trong gia đình con. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Give thanks for a new dawn and open yourself to receiving what today has to offer you. “A woman named Martha received him into her home” (Lk 10:38). Look into your heart and recognize your capacity to welcome others. The Pope says that hospitality is not an act of generosity that goes just one direction because, when we welcome other Christians, we welcome them like a gift that they are giving to us” Ask the Lord for a heart able to receive your brothers and sisters. especially those who have gone before you in your family history. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành một khoảnh khắc trong chiều hôm nay để hòa lòng mình với Chúa Giêsu. Trong tháng này chúng con được mời gọi trở thành anh chị em, là những người đặc biệt xem trọng sự hiện diện của những người lớn tuổi trong gia đình. “Trong một nền văn minh không có chỗ cho người già hoặc họ bị đẩy đi vì các vấn đề phát sinh, xã hội đó mang theo trong nó virus của sự chết bởi nó đang tự xé rách nguồn cội của chính mình”. (ĐTC Phanxicô). Con đổi mới lời cầu nguyện dâng lên mỗi ngày để học cách đón nhận người khác và đón nhận ân sủng mà mỗi người trong chúng con đang thể hiện. Con bắt đầu lại ngày sống.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a moment this afternoon to sync up your heart with Jesus’. This month we are invited to be brothers and sisters who especially value the presence of the elderly in families. “In a civilization where there is no room for the elderly or where they are carted away because the create problems, this society carries with it the virus of death because it is tearing up its own roots” (Pope Francis). Renew your daily offering prayer so that we may learn to receive one another, welcoming the grace that each one of us represents. Start your day back up again.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con mở lòng để nhìn lại một ngày và nhận ra những ân sủng mà con đã nhận được trong suốt ngày sống hôm nay. Con để tâm đến những hành động của tình yêu mà con đã cho và nhận. Những ai có mặt ở đó? Con xin tạ ơn Cha vì họ. Con có thể yêu thương ai đó nhiều hơn không? Những quyết tâm nào con có thể thực hiện vào ngày mai? Con chọn ra một giải pháp. Kính Mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

Open your heart to review the day and recognize the graces received. Give attention to the actions of love that you have given and received. What people are there? Give thanks for them. Were you able to be more loving with someone else. What do you resolve to do tomorrow? Pick out a resolution. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tha thứ và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lớn lên trong …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *