Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 23/07/2022

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Bắt đầu ngày mới này, con thinh lặng để nghĩ về sự dịu dàng mà Thiên Chúa đang nhìn và nói với con qua các tạo vật. Chúa Giê-su nói trong Tin Mừng: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15,5) Con nghĩ về việc ở lại trong Chúa Giê-su như cành nho trong cây nho. Con nhìn vào bình minh và nghĩ cách mà Chúa mời gọi con ở lại trong trái tim của Ngài và kết hiệp với Ngài trong mọi sự, mọi công việc và các cuộc gặp gỡ. Con xin dâng ngày hôm nay cùng với Mẹ Maria để cầu nguyện cho bước chuẩn bị của Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 tại Lisbon. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

On this day that begins, I silently consider the tenderness with which God looks at me and speaks to me through creation. Christ says in the Gospel: “I am the vine, you are the branches: whoever remains in me and I in him will bear much fruit, because apart from me you can do nothing” (Jn 15:5). I think of what it will mean to remain in Christ as the vine in the branches. I look at the day that dawns and I consider how in all things, works and encounters, Jesus calls me to remain with His heart united with Him. I offer this day, in union with Mary, for the preparation of the World Youth Day 2023 in Lisbon. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Thiên nhiên đặc biệt hấp dẫn rất nhiều bạn trẻ thanh thiếu niên(…). Trong tinh thần của Thánh Phanxicô Assisi, những kinh nghiệm này có thể khởi xướng một lộ trình huấn luyện sống tình huynh đệ phổ quát và cầu nguyện chiêm niệm.” (ĐTC Phanxicô, Tông huấn Chúa Kitô đang sống). Vào chiều nay, con nghĩ về đoạn đường mà con đã đi để đến được nơi con đang hiện diện. Hay là nếu con vẫn đang tĩnh lặng, con chiêm ngưỡng Đấng Tạo Hóa, đâu là hình ảnh đang ở trong tim con? Con tạ ơn Chúa về tất cả những kỳ công của Ngài, qua đó, con cảm thấy được yêu thương và từ đó, con có thể trao ban bản thân với một trái tim quảng đại và luôn sẵn sàng.

WITH JESUS DURING THE DAY

In many adolescents and young people, contact with creation awakens a special attraction (…). In the spirit of Saint Francis of Assisi, these are experiences that can mean a path to start in the school of universal brotherhood and prayer contemplative (Pope Francis, Christus vivit). This afternoon, I think about the path I took to get to where I am. Or, if I have been still, I contemplate the Creation, what images come to the heart? I thank God for all that he has done, so that, feeling loved in these natural gifts, he can give myself to others with a generous and available heart.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Giờ đây con ngồi lại để kết thúc một ngày sống. Thiên Chúa đã hiện diện trong những điều nhỏ bé của hôm nay, trong các cuộc gặp gỡ, trong công việc, trong các cuộc trò chuyện, trong thiên nhiên. Con muốn tạ ơn Cha về điều gì? Đâu là giây phút con nhận ra Ngài đang thì thầm vào trái tim mình? Con viết xuống một từ mà con đã nghe Chúa Giêsu nói với mình. Lạy Cha, xin cho con nhớ rằng Thiên Chúa trò chuyện với con trong sự thinh lặng nội tâm. Hướng về ngày mai, con đưa ra một quyết tâm để chăm chú lắng nghe tiếng Chúa nói trong chính lòng mình. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a break to close the day. God has made himself present in the little things of today, the meetings, the tasks, the conversations, nature. What do you want to thank? At what point do you feel that God has spoken to your heart? Write down a word that you have heard from Jesus for yourself. Remember that God speaks to you in inner silence. Looking ahead to tomorrow, make a resolution to be attentive to listen to God in your heart. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Theo chân Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *