[Tông đồ cầu nguyện] Ngày 30-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30-12

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, trong ngày lễ Gia đình Thánh Gia hôm nay, con mở rộng cõi lòng mình để ca ngợi Cha về tất cả hồng ân Cha tuôn đổ trên con. Xin cho con biết trân trọng gia đình mình và tìm kiếm được sự tích cực của mái ấm gia đình trong thế giới hôm nay. Con xin dâng ngày hôm nay cho những ý chỉ của Đức Thánh Cha trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, on this feast of the Holy Family of Nazareth, I open my heart to praise you, for all the many blessings you have given me. May I treasure my family and seek to promote the good of the family in the world today. I offer this day for the intentions of the Holy Father for this month. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Trong những ngày này, chúng ta hãy dành không gian để bày tỏ thái độ và cử chỉ để ủng hộ hòa bình.” (ĐGH Phanxicô) Xin Thánh Gia Thất hướng dẫn chúng con đến sự thật và cùng đích của bình an.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“During these days let us give space to attitudes and gestures that favor peace.” (Pope Francis) May the Holy Family lead us to true and lasting peace on earth.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ai có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa? Không ai và không thế lực nào có thể làm điều đó! Sức mạnh của tình yêu giữ cho gia đình khắng khít và nuôi dưỡng khao khát hòa bình, mặc dù vẫn có những bất hạnh và ích kỷ do sự mệt mỏi của cuộc sống tạo ra. Xin giúp con luôn trung thành ở lại với Người, giữa những thử thách mà cuộc sống mang lại. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Who will separate me from your love, Lord? Nothing and nobody can do it! The strength of your love keeps families together and nurtures the desire for peace, despite all the misfortunes and all the selfishness that the fatigue of life generates. Help me to stay faithful to you, amid the trials that life brings. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 20-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 20-05-2023 (Ga 16, 23b-28) Thật, Thầy bảo thật anh …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-05-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con bắt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *