Trả lại cho Thiên Chúa (Chúa nhật 29 Thường niên – Năm A)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

15 Khi ấy, những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy. 16 Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. 17 Vậy xin Thầy cho biết ý kiến : có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không ?”

18 Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói : “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ đạo đức giả ! 19 Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế !” Họ liền đưa cho Người một quan tiền. 20 Người hỏi họ : “Hình và danh hiệu này là của ai đây ?” 21 Họ đáp : “Của Xê-da.” Bấy giờ, Người bảo họ : “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”

SUY NIỆM

Khi Thượng Hội Đồng điệu Đức Giêsu ra trước Philatô,

họ tố cáo Ngài về ba tội: sách động dân chúng nổi loạn,

ngăn cản dân nộp thuế và xưng mình là vua (Lc 23,1-2.5.14).

Philatô không tin vào những lời tố cáo ấy (Lc 23,4.14.22).

Đối với ông, Đức Giêsu chẳng hề phạm tội chính trị.

Dù Đức Giêsu có nói về Nước của Ngài,

nhưng Nước ấy lại không thuộc về thế giới này (Ga 18,36).

Chẳng bao giờ Ngài minh nhiên nhận mình là vua (Mc 15,2).

Ngài cũng chẳng hề chống lại chuyện nộp thuế.

 

Đế quốc Rôma cai trị Giuđê từ năm 63 trước công nguyên.

Mọi người Do-thái trưởng thành phải nộp thuế thân cho họ.

Mỗi năm nộp một quan tiền, bằng một ngày lương.

Một số người Do-thái phản đối mạnh mẽ chuyện nộp thuế,

vì đối với họ, nộp thuế là thờ lạy các hoàng đế Rôma.

Nhóm Pharisêu cũng không ưng chuyện nộp thuế,

nhưng họ phản ứng nhẹ nhàng hơn.

Còn nhóm Hêrôđê, thân với Rôma nên ủng hộ chuyện này.

Vậy mà hôm nay hai nhóm Pharisêu và Hêrôđê

lại hợp lực để gài bẫy Đức Giêsu về chuyện nộp thuế.

 

Họ khéo léo nịnh Đức Giêsu là người nói thẳng, nói thật,

để Ngài bộc trực mà trả lời câu hỏi của họ (Mt 22,16):

“Có được phép nộp thuế cho Xê-da không?”

Đây là câu hỏi nhạy cảm vào thời đó,

và cũng khá nham hiểm vì đưa Đức Giêsu vào thế kẹt.

Nếu trả lời được phép, thì Ngài là người chạy theo Rôma.

Nếu trả lời không, thì Ngài là người chống đối đế quốc.

Đức Giêsu biết họ đang thử mình,

nhưng Ngài thoát bẫy ra sao?

 

Ngài xin họ đưa cho Ngài một quan tiền dùng để nộp thuế.

Họ đem đến cho Ngài một quan tiền của Rôma.

Ngài hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai?”

Khi biết đó là của Xê-da, hoàng đế Rôma,

Đức Giêsu nói một câu làm họ kinh ngạc:

“Vậy của Xê-da, hãy trả lại cho Xê-da,

của Thiên Chúa, hãy trả lại cho Thiên Chúa” (Mt 22,21).

Với câu trả lời này, Ngài đã thoát khỏi cái bẫy họ giăng.

Đức Giêsu không trả lời được phép hay không được phép,

Ngài chỉ nói quan tiền Ngài đang cầm trong tay

là của Xê-da thì hãy trả lại cho Xê-da.

Có vẻ Ngài không phản đối chuyện nộp thuế cho Rôma,

và không coi đó là một tội xúc phạm đến Thiên Chúa.

 

“Của Xê-da trả lại cho Xê-da” là một câu không dễ hiểu.

Sách Giáo lý Công giáo (2242) hiểu câu nói trên như sau:  

mọi quyền hành hợp pháp đều đến từ Thiên Chúa,

nên ta phải tôn trọng, phục tùng và cộng tác

với các nhà lãnh đạo trần thế (Rm 13,1-7; 1 Pr 2,13-17).

Chỉ khi quyền hành đó bị lạm dụng, đi ngược với đạo lý,

ngược với Lời Chúa, với những đòi hỏi của lương tâm,

chúng ta mới phải từ chối tuân theo.

Thế giới hôm nay cho phép chúng ta làm nhiều điều,

như phá thai, ly dị, xử tử hình, an tử, hôn nhân đồng tính…

nhưng chúng ta không được phép làm.

“Phải vâng lời Thiên Chúa hơn người phàm” (Cv 5,29).

 

“Của Thiên Chúa trả lại cho Thiên Chúa.”

Nói cho cùng, mọi sự đều là của Thiên Chúa.

Mọi người đều mang hình ảnh của Thiên Chúa (St 1,27).

Mọi sự tôi có và mọi sự trên mặt đất là của Chúa.

Con người không được quyền lấy cắp của Ngài.

Ta phải trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài,

nghĩa là quy mọi thụ tạo về nguồn cội của chúng.

Quan tiền Rôma có hình ảnh và danh hiệu của Xê-da.

Mỗi người chúng ta mang hình ảnh và danh Thiên Chúa.

Làm sao chỉnh lại hình ảnh đã bị nhạt nhòa?

Làm sao sống xứng đáng với danh hiệu là kitô hữu? 

 

 

 

CẦU NGUYỆN

 

Giữa một thế giới mê đắm bạc tiền,

xin được sống nhẹ nhàng thanh thoát.

Giữa một thế giới lọc lừa dối trá,

xin được sống chân thật đơn sơ.

Giữa một thế giới trụy lạc đam mê,

xin được sống hồn nhiên thanh khiết.

Giữa một thế giới thù hận dửng dưng,

xin được chia sẻ yêu thương và hy vọng.

 

Lạy Chúa Giêsu mến thương,

xin dạy chúng con biết cách làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời.

Xin giúp chúng con tìm ra những cách thức mới

để người ta tin và yêu Chúa.

Ước gì hơn hai tỉ Kitô hữu

giữ được vị mặn của muối và sức biến đổi của men,

để chúng con làm cho thế giới này mặn mà tình người,

và làm cho trần gian trở thành tấm bánh thơm ngon.

Chỉ mong Thiên Chúa Cha được tôn vinh

qua những việc tốt đẹp chúng con làm cho những người bé nhỏ.

 

 

Kiểm tra tương tự

Manna: Chính Thầy đây (Thứ Bảy Tuần 2 Mùa Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 6, 16-21 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi …

Manna: Ăn bao nhiêu tùy ý (Thứ sáu Tuần 2 Mùa Phục sinh)

  LỜI CHÚA:  Ga 6, 1-15 1 Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển …