Video: Tham quan trụ sở trung ương Dòng Tên tại Rôma

curia-generalizia1

Nhân dịp 215 đại biểu Dòng Tên từ khắp thế giới họp Tổng Hội 36 tại Rôma, truyền thông Dòng Tên đã thực hiện 1 video clip giới thiệu về trụ sở trung ương Dòng Tên hay còn gọi là Nhà Tổng Quyền. Đây cũng chính là nơi còn lưu giữ căn phòng ngày xưa của thánh Inhaxio.

Kiểm tra tương tự

Trở nên quà tặng

  Giáo Hội Công Giáo dành tháng 11 để cầu nguyện cách đặc biệt cho …

Cầu cho các Giêsu hữu đã qua đời

  Cùng với Thánh Inhã và các bạn đường đầu tiên, hơn một trăm ngàn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *