3 phút tĩnh tâm: Thiên Chúa chăm sóc chúng ta

Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát và gạt qua một bên mọi nỗi bận tâm lo lắng. Hãy hít thở thật sâu và ý thức rằng Thiên Chúa đang ở với bạn.

Lời Chúa (1 Pr 5,6-7)

Vậy anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người cất nhắc anh em khi đến thời Người đã định. Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em.

Suy niệm

Trong Kinh Thánh, khiêm tốn có nghĩa là nhận ra mối tương quan thực sự giữa Thiên Chúa và chúng ta. Thiên Chúa là Đấng tạo dựng. Khi ta hiểu rằng Thiên Chúa dựng nên ta và Ngài chăm sóc ta, thì lời đáp của ta chính là sự khiêm tốn. Chỉ với thái độ khiêm tốn thì ta mới có thể ngợi khen Thiên Chúa. Ta khiêm nhu cúi mình trước Thiên Chúa Cha, và ý thức rằng mối tương quan của ta với Ngài là mối tương quan mật thiết thân tình. Thiên Chúa chăm lo cho ta và Ngài muốn ta hướng về Ngài bằng tất cả sự chăm chú của ta.

Câu hỏi phản tỉnh

Ngày hôm nay, tôi sẽ để tâm tới Thiên Chúa qua sự chăm chú nào?

Làm thế nào để tôi có thể ý thức hơn về những ơn lành của Thiên Chúa và đáp lại lời Ngài trong tinh thần khiêm tốn ngợi khen?

Lời nguyện

(Hãy thưa chuyện với Chúa bằng lời nguyện sau đây hay bằng lời nguyện của bạn)

Lạy Cha là Đấng toàn năng, con cảm ơn Cha vì những công trình kỳ diệu của Cha. Con cảm ơn Cha vì Cha luôn chăm lo cho con. Với tất cả sự chăm chú của con, con xin cung kính ngợi khen Cha.

Quang Khanh, S.J.

(Nguồn: www.loyolapress.com)

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-12-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/12/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lễ thánh Phanxicô …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-12-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/12/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ngày cầu nguyện …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *