• Manna: Không tự mình nói (Thứ Tư Tuần 4 Phục sinh)

    Lời Chúa: Ga 12, 44-50 Khi ấy, Ðức Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Ðấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Ðấng đã sai tôi. Tôi là ánh sá…

 • Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-04-2024

    TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lắng nghe Con chào đón ngày mới với một trái tim sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào mà con đang sống. “Chi…

 • Manna: Không ai cướp được chúng (Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh)

    LỜI CHÚA: Ga 10, 22-30 22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông.23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn.24 Người Do-th…

 • Manna: Mục tử Nhân lành (Thứ Hai tuần 4 Phục sinh)

  Lời Chúa: (Ga 10, 11-18) Khi ấy, Ðức Giêsu nói: 11 “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên. 12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên khôn…