Ai Tín: Bà Cố Maria Lê Thị Kim Sa, thân mẫu thầy JB. Hoàng Lê Công Đức, SJ

Anh em Dòng Tên Việt Nam

Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê

xin kính báo:

BÀ CỐ MARIA LÊ THỊ KIM SA

Thân mẫu thầy JB. Hoàng Lê Công Đức, SJ

đã được Chúa gọi về ngày 08/05/2023, hưởng thọ 71 tuổi.

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành lúc 8h00, thứ Năm ngày 11/5/2023 tại thánh đường giáo xứ Nam Đồng, giáo phận Bà Rịa.

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Maria

được hưởng nhan thánh Chúa.

 

Kính báo

Ban Truyền Thông Tỉnh Dòng

Kiểm tra tương tự

YSOF: Cùng Giêsu, người trẻ dám ước mơ

mơ TRƯỜNG HỌC ĐỨC TIN CHO NGƯỜI TRẺ  |  Youth School of Faith (YSOF) Năm …

Thông báo Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu 9/9/2023

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê – Dòng Tên Việt …