Hướng về Loyola – Đại hội Đại biểu Dòng Tên lần thứ 71

Cha BTC Arturo Sosa, S.J. cùng các cha đồng tế
Các đại biểu tham dự thánh lễ

 

Vào ngày 06.05.2023, các tu sĩ Dòng Tên từ mọi Tỉnh Dòng và Miền Dòng ở khắp nơi trên thế giới sẽ quy tụ “Sanctuario de Loyola – Linh địa Loyola” ở Tây Ban Nha để dự Đại hội Đại biểu lần thứ 71, hay còn gọi là “CP”. Được công bố vào tháng 1 năm 2021, CP được Cha Bề trên cả Arturo Sosa, SJ triệu tập trong một lá thư gửi cho tất cả Bề trên Thượng cấp của Dòng. Mỗi Tỉnh Dòng, Miền Dòng và Nhóm sứ vụ đã phân định trong cầu nguyện để hoàn thành một bản báo cáo về “Tình trạng của Dòng” trong những nơi Dòng phục vụ; đồng thời, chọn một đại biểu duy nhất để đại diện Tỉnh/Miền/Nhóm tham dự CP.

Đối với các tu sĩ Dòng Tên, CP là một phần bình thường trong “cung cách hành xử của Dòng”. Nhưng đối với những ai không quen với cách quản trị Dòng Tên, CP có vẻ bí nhiệm: Chính xác thì “Đại hội Đại biểu” là gì và điều gì dẫn đến cuộc họp?

Khác với các chi tiết trong Dòng, CP không được Hiến pháp Dòng Tên đề cập. Thay vào đó, năm 1565, Tổng Hội lần II đã nhận thấy nhu cầu cần có các cuộc họp thường xuyên hơn, so với 36 Tổng Hội đã được triệu tập trong lịch sử gần 500 năm của Dòng Tên. Cứ sau vài năm một lần, CP được tổ chức đề xuất cho Cha Bề Trên cả xem xét liệu có nên triệu tập một Tổng hội hay không, và cũng là một cách để trình bày về toàn bộ thân thể Dòng phổ quát về bất kỳ vấn đề cấp bách nào nảy sinh từ sứ vụ, đời sống và cầu nguyện của các tu sĩ Dòng Tên trên toàn thế giới.

Khi mỗi Tỉnh Dòng, Miền Dòng và Nhóm sứ vụ đã bầu chọn một đại biểu, chính vị đại biểu ấy có trách nhiệm đi thăm tất cả các cộng đoàn trong phạm vi hoạt động của mình: lắng nghe những ánh sáng và bóng tối, và thu thập mọi thông tin để chuyển cho Cha Bề trên cả và các vị đại biểu khác. Bằng cách này, CP trở thành đại hội đại biểu cấp cơ sở của Dòng Tên: các đại biểu là những người đang sống và làm việc trong từng lĩnh vực cụ thể sẽ xem xét những phần quan trọng của đời sống Giêsu hữu.

Năm nay, các đại biểu được yêu cầu tập trung báo cáo về chủ đề “Nhìn thấy mọi sự mới mẻ trong Chúa Kitô”. Cụ thể, Cha Bề Trên cả đề nghị các đại biểu báo cáo về các Ưu tiên Tông đồ Phổ quát – được Đức Giáo Hoàng Phanxicô trao cho Dòng Tên vào năm 2019 – đã thay đổi cuộc sống và sứ vụ trên toàn Dòng như thế nào.

Giống như mọi sự trong cách thức Dòng Tên thực hiện, CP71 sẽ bắt đầu bằng lời cầu nguyện. Vào ngày 5 tháng 5, tất các đại biểu và Cha Bề trên cả sẽ bắt đầu một kỳ Linh Thao tám ngày theo phương pháp của thánh Inhaxiô, sử dụng Linh thao để tập trung vào các vấn đề của Dòng, để nài xin sự hiểu biết sự tác động của Chúa Thánh Thần trong Dòng và trong thế giới và nài xin sự hoán cải giúp các đại biểu của CP đồng tâm nhất trí. Sau khóa Linh Thao, CP sẽ tiếp tục từ ngày 15 đến ngày 21 tháng Năm.

Xin hãy cầu nguyện Cha Bề Trên cả và các đại biểu của CP71 để các ngài có thể phân định cách tốt nhất cách thức Dòng Tên phục vụ Giáo hội và Dân Chúa.

 

Nguồn: https://humanstories.notion.site/CP71-Communications-Page-4c5f693af6c648bba53b9da806039c96

Chuyển ngữ: Pr. Nguyễn Văn Đương, SJ

Kiểm tra tương tự

Gánh hội chợ và những mảnh đời nổi trôi

Mười mấy năm về trước, ở quê tôi cứ mỗi dịp có một gánh hội …

Suy Tư Chúa Nhật: Ghen tị với lòng quảng đại của Chúa

  Đức hồng y Fulton Sheen nhấn mạnh: Lòng nhân từ phải đi đôi với …