Thông Báo : Giáo Xứ Hiển Linh Mở Lớp Cộng Tác Viên Truyền Thông

GIÁO XỨ HIỂN LINH

MỞ LỚP

 CỘNG TÁC VIÊN TRUYỀN THÔNG

 —————————————————————————–

 Nhằm đáp ứng sứ mạng loan báo Tin Mừng,

ngang qua phương tiện truyền thông,

phục vụ Giáo xứ Hiển Linh

cũng như hướng đến nhu cầu phục vụ Giáo hạt và Giáo phận,

Giáo xứ Hiển Linh sẽ mở lớp :

 CỘNG TÁC VIÊN TRUYỀN THÔNG

 Lớp sẽ :

Khai giảng : lúc 19h15 thứ Hai ngày 26.03.2012

  • Thời gian khóa học : 03 tháng (26.03.2012 – 26.06.2012)
  • Thời gian học : tối thứ Hai hằng tuần, từ 19h00 – 21h00
  • Đối tượng : thành viên các nhóm trong Giáo xứ
    và những ai yêu thích công việc truyền thông
  • Lệ phí : 50.000đ / người / khóa học
  • Ghi danh :

–        gặp trực tiếp Cha Phụ tá Phêrô Đỗ Quang Dũng

ĐT : 0908.545.775

–        hoặc đăng ký qua chị Trưởng Ban truyền thông Maria Hồ Lệ Duy :

E-mail : [email protected]

ĐT: 0976.005.113

Cách đăng ký :

– Tên Thánh và Tên Họ : ………………………………………

– Ngày tháng năm sinh : ……………………………………….

– Địa chỉ hiện nay : ……………………………………………….

– Thuộc giáo xứ : ………………………………………………….

– E-mail : ……………………..; Cell-phone : …………………..

 

Ban Truyền Thông

Giáo Xứ Hiển Linh

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *