Góc ảnh đẹp: Nhà thờ Bác Trạch, Thái Bình

Nhiếp ảnh gia: Phạm Tân

(Tác giả trực tiếp gửi cho Truyền thông Dòng Tên. Vui lòng ghi rõ trích dẫn khi sử dụng những hình ảnh này)

12002395_818409824938757_4704812035753209408_o

 

Địa chỉ :  xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Nhà thờ Bác Trạch có chiều dài: 92,5m; chiều rộng: 32m, tháp chuông cao: 61m, tum đầu cao: 57m.

10649853_764913290288411_5226863319116097658_n

11350703_764912260288514_8464150769193580967_n

1907321_764912250288515_5388196565103084424_n

11146622_764912256955181_3877649251899702197_n

11329913_764912373621836_2787182259528713959_n

10629740_764912363621837_7455312198080257656_n

11350518_764912463621827_7246942749381483310_n

11248147_764913010288439_3377875796665164658_n

1780689_764912653621808_9222534353720946744_n

10003875_764913206955086_4604088249439802447_n

12006096_818409688272104_1924855720705810451_n

11206939_764913246955082_1209411686305272152_n


11254157_764912483621825_6395543291680942269_n

11140090_764912743621799_8707873637901355835_n

11295673_764912803621793_5014085177238971634_n

 

Kiểm tra tương tự

Hình ảnh lễ nhận xứ của cha Giuse

Hình Ảnh Lễ Tạ Ơn và Khánh Thành Nhà Giáo Lý Giáo xứ Thiên Thần

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *