Gx. Thiên Thần Tĩnh Tâm Mùa Vọng

1

Trong tâm tình đón mừng Chúa Giáng sinh, Gx. Thiên Thần chúng con đã tĩnh tâm ba ngày để dọn tâm hồn mừng Chúa đến. Cùng với Giáo Hội hoàn vũ sống năm Đức Tin, chúng con cùng nhìn lại đời sống đức tin của mình dưới ánh sáng soi dẫn của cha giảng phòng. cha Micae Trương Thanh Tâm, SJ đã đồng hành với giáo xứ trong suốt ba ngày. Ngài đã chia sẻ với giáo xứ về ba đề tài như sau: con người của đức tin, con người của hy vọng và con người có niềm vui Giáng sinh.

2

Đề tài thứ nhất chất vấn những con người theo Chúa về việc giữ đức tin và loan truyền đức tin: “liệu giáo xứ của chúng ta có đang mở cửa để bước ra ngoài giới thiệu với con người hôm nay về đức tin Kitô giáo của mình? Hay chúng ta đang đóng cửa quay quần với nhau trong nhà thờ với đức tin khép kín?”

Đề tài thứ hai xoay quanh niềm hy vọng và sự mong chờ của chúng ta. “Chúng ta có hy vọng ngày Chúa quang lâm là ngày chúng ta được cứu độ không? Chúng ta mong chờ Chúa đến bằng cách sống đức tin vào Thiên Chúa và bằng cách sống bình an, hiền hòa và tôn trọng người khác không?…”

Đề tài thứ ba: Chúng ta hãy vui mừng vì “ Thiên Chúa làm Người, Chúng ta được làm con Thiên Chúa.” Và chúng ta sẽ trao ban niềm vui làm con Thiên Chúa đó cho người khác đó là “chúng ta phải làm cho niềm vui Giáng sinh được nhân rộng ra khi chúng ta chia sẻ quà tặng Ngôi Hai Giáng sinh với những người chưa biết Chúa, để họ cũng có thể được cứu độ và trở thành con Thiên Chúa như chúng ta.”

 

Với tâm tình mong chờ ngày Chúa đến và bằng một hành động cụ thể là sau mỗi buổi giảng phòng các cha đã ngồi tòa để cho chúng con cùng xưng thú với Chúa những quá khứ lỗi lầm của chúng con mà chúng con chưa thực sự sống theo niềm tin của mình.

Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con những ngày này để  nhìn lại hành trình đức tin đi theo Chúa và những hồng ân mà chúng con cảm nghiệm được Ngài đã dành cho chúng con.

Xin Chúa cho chúng con luôn mở rộng tâm hồn để Chúa đến với chúng con trong Giáng sinh này và được sống trong niềm vui và hy vọng làm con Thiên Chúa mãi mãi. Amen.

Giáo xứ Cám ơn cha giảng phòng

Nếu quý vị muốn xem nội dung bài giảng trong ba ngày xin nhấn vào đây

 Giáo xứ Thiên Thần

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *