Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVII Thường niên năm B

CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN NĂM B

Mc 10,17-27

17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? “18 Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.”20 Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.”21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.”22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! “24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao!25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.”26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế thì ai có thể được cứu? “27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”

 

  1. Đọc kỹ Mc 10,17. 20. Bạn nghĩ người đàn ông đến gặp Đức Giêsu là người như thế nào ? Điều gì nơi người ấy đánh động bạn hơn cả ? Câu hỏi của anh này có thành thật không ?
  2. Đọc Mc 10,18. Bạn có bị sốc vì câu trả lời này của Thầy Giêsu không ? Phải chăng Thầy không phải là người tốt lành hay không phải là Thiên Chúa ? Vậy bạn hiểu câu 18 như thế nào ? Đọc thêm Mt 19,17.
  3. Đọc Mc 10,19. Những điều răn Đức Giêsu kể ra nhắm đến Thiên Chúa hay tha nhân ? Những điều răn nào nhắm đến Thiên Chúa ? Đọc Xuất hành 20,12-17.
  4. Mc 10,20 cho thấy đây là một người có đời sống đạo đức khá tốt. Theo bạn, anh này thấy sống như thế có đủ không ? Làm sao bạn biết là anh ấy vẫn thao thức, khát khao tìm kiếm ?
  5. Đọc Mc 10,21. Đức Giêsu nói cho anh biết điều duy nhất anh còn thiếu. Hãy kể những điều Ngài bảo anh làm.
  6. Theo bạn, câu trả lời của Thầy Giêsu ở Mc 10,21 có đáp ứng đúng câu hỏi của anh ở Mc 10,17 không?
  7. So sánh sự khác biệt giữa Mc 10,17 và Mc 10,22. Theo bạn, tại sao anh không chấp nhận câu trả lời của Thầy Giêsu ? Tại sao anh lại buồn rầu bỏ đi ?
  8. Đọc các câu 17, 21, 23, 24, 25, 26 của Mc 10. Các câu này có một điểm chung nào ?
  9. Đọc lại Mc 10,13-16. Anh nhà giàu này khác với các trẻ em ở điểm nào ? Theo bạn, anh có thể được cứu độ không ? Tại sao ?
  10. Nếu Chúa Giêsu gặp tôi hôm nay, Ngài sẽ nói tôi còn thiếu một hay nhiều điều, điều gì vậy ?

Kiểm tra tương tự

Đọc lại sách Xuất Hành – Vụ con bê bằng vàng

  Tội tổ tông thứ nhất xảy ra trong vườn Địa Đàng, con người nghe …

Thiên Chúa tạo nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa

  Nguyễn Công Đoan, S.J.   Bước vào Mùa Chay Hội Thánh mời chúng ta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *