I Beg To Fall in Love With Thee, My Lord

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=9hEu6YkVQQc[/youtube]

Featuring Francis King Ling Khui Shing, SJ
Mark Aloysius, SJ, Alexander Hendra Dwi A., SJ
Music and lyrics by Arnel Aquino, SJ

Kiểm tra tương tự

Khi Ta Xa…

.                            Ai cũng có kinh nghiệm: một lần xa,                            …

Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Phanxicô Xaviê (1): Tiếng Gọi Tình Yêu

Đọc giả Truyền Thông Dòng Tên quí mến, Thánh Phanxicô Xaviê, một linh mục Dòng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *