I Beg To Fall in Love With Thee, My Lord

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=9hEu6YkVQQc[/youtube]

Featuring Francis King Ling Khui Shing, SJ
Mark Aloysius, SJ, Alexander Hendra Dwi A., SJ
Music and lyrics by Arnel Aquino, SJ

Kiểm tra tương tự

“Hỡi các bạn trẻ! Chúa Giêsu là Niềm Hy Vọng cho chúng ta”

Sáng thứ Bảy ngày 25/5/2024, gặp gỡ các tham dự viên Hội nghị quốc tế …

Chống lại chủ nghĩa đắc thắng và tinh thần thế tục – Kỳ 2: “Những nhân vật chính” của cuộc chiến

Nhìn bề ngoài, chủ nghĩa đắc thắng có vẻ giống như mọi cơn cám dỗ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *