Lạy Chúa, Con Đây! (1)

Lạy Chúa,
con là một tu sĩ trẻ.
Là một tu sĩ, con ước ao sống trọn vẹn cho Chúa.
Là một người trẻ, con vẫn còn dễ bị hấp dẫn
bởi bao mời gọi rộn ràng của cuộc sống.

Là một tu sĩ trẻ của thời hiện đại
con sống giữa những giằng co níu kéo.
Có những khát khao lành thánh đẩy con lên,
thì cũng có những ước muốn trần tục ghì con xuống.
Có những thôi thúc quảng đại đẩy con đi,
thì cũng có những năng động ích kỷ kéo con lại.

Con được trang bị nhiều phương tiện trần thế
và con tập dùng những phương tiện ấy
để phục vụ Chúa và phục vụ con người.
Con có cơ hội để gần gũi thân mật với Chúa
và con tập chia sẻ Chúa cho cuộc đời.

Xin cho đời con là một kênh thông chuyển
đem Chúa vào đời và đưa người đời về cùng Chúa
để Chúa lớn lên, còn con thì nhỏ lại
để càng ở gần bên Chúa con càng trở nên giống Chúa hơn
một Thiên Chúa hóa mình ra không vì tình yêu nhân loại.

Lạy Chúa
giữa những dằng co níu kéo rất con người
con là một tu sĩ trẻ ước ao sống trọn vẹn cho Chúa.

Cao Gia An, S.J. .

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *