Lạy Chúa, Con Đây! (38)

Lạy Chúa,
sống đời tu, con mang nhiều thao thức
cho cuộc đời và cho con người.
Nhìn vào thực tại cuộc sống chung quanh,
con mong đời tu của mình là một dấu chỉ thánh hóa
theo nghĩa mình sẽ có thể thay đổi được nhiều thứ
có thể làm cho cuộc sống này nên tốt hơn

Nhưng lạy Chúa, đã không ít lần con thấy thất vọng
với chính những thao thức tốt lành của mình.
Thế giới quanh con chừng như đã đánh mất nhiều thứ
mất đôi tai để lắng nghe những lời sâu sắc
mất đôi mắt để chiêm ngắm những sự cao đẹp
mất đôi tay để làm những chuyện phải làm
mất cả trái tim để ôm ấp những điều lành thánh…
Rất nhiều khi con giật mình nhận ra

bao nỗ lực của mình chỉ như muối bỏ biển,
và những lời con nói bằng cả nhiệt huyết của trái tim
chỉ còn là những tiếng vọng vang yếu ớt
giữa cuộc đời đa âm và tạp sắc.

Xin dẫn con trở về với nền tảng ơn gọi
của một người được Chúa sai đi vào giữa lòng đời,
không phải để nói, nhưng là để lắng nghe
không phải để làm, nhưng là để hiện diện
không phải để dạy dỗ, nhưng là để học hỏi
Vì chỉ khi nào con biết nhìn thấy Chúa nơi người khác,
thì người khác mới có thể nhìn thấy Chúa nơi con.
Chỉ khi nào con đã có thể thay đổi chính mình,
thì con mới có thể thay đổi cuộc sống quanh mình.

Xin Chúa thánh hóa con từng ngày,
để cuộc sống quanh con cũng được thánh hóa.

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *