Ngắm xem cho tỏ tình yêu (23)

Tình Cha ánh sáng

hand_hearts_by_maggirific-d6nt0nd

Tình Cha thắp lửa ánh vầng dương

Dọi sáng lòng ai bóng tối vương

Gột rửa u mê đời giá lạnh

Soi đường công chính mở tình thương

Trao ban sức sống nguồn ân thánh

Nhè nhẹ say lòng quyện sắc hương

Nhịp bước đưa đường bên lữ khách

Dìu đưa dẫn lối sáng đêm trường.

– Muối Biển –

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *